Lukk meny

Aktuelt

10. oktober 2017      Næringseiendommer og boligrett   Nyheter

Ny dom fra Høyesterett: Forkjøpsrett som gjelder ved «salg» av eiendom kan ikke gjøres gjeldende ved fusjon

Høyesterett avsa 31. august 2017 en enstemmig dom som konkluderte med at en forkjøpsrett som kunne gjøres gjeldende «ved salg» av eiendommen ikke kunne gjøres gjeldende når eier ble innfusjonert i et annet selskap. Eiendommen var en næringseiendom med to seksjoner og partene hadde inngått en avtale som blant annet inneholdt en bestemmelse om forkjøpsrett […]

Les hele artikkelen
29. september 2017      Nyheter   Tomtefeste

Frist for å varsle økning av festeavgift løper ut den 1. januar 2018

Tomtefesteloven har regler som gir bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften dersom festeren velger å forlenge festekontrakten i medhold av tomtefesteloven § 33. Reguleringsadgangen ble innført i loven den 1. juli 2015 og gjelder i utgangspunktet for kontrakter som blir forlenget etter dette tidspunktet. Det er imidlertid bestemt at det i en begrenset […]

Les hele artikkelen
24. august 2017      Arv, familie og skifte

Høring av barn ikke nødvendigvis til barnets beste

Barns rett til å bli hørt er forankret både i Barnekonvensjonen og Barneloven. Hovedformålet er å fremme barns beste. Dessverre er vår oppfatning at høringen av barn som gjennomføres i Norge i dag ikke nødvendigvis er til barnets beste. Dalans advokater Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit har tatt opp denne viktige problemstillingen i […]

Les hele artikkelen
20. juni 2017      Arv, familie og skifte   Nyheter

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

Advokat Anne Hazeland Tingstad tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en ekspartner. Hennes inntrykk, basert på mange år som advokat i disse sakene, er at obligatorisk felles megling for mange oppleves som en stor belastning, og at felles megling kan være både re-traumatiserende og konflikteskalerende. Du kan lese hele hennes artikkel om […]

Les hele artikkelen
12. juni 2017      Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017. Artikkelforfatteren Carl Bore er advokat med Møterett for Høyesterett og partner i DALAN advokatfirma DA. I 2015 kom den […]

Les hele artikkelen
30. mai 2017      Arv, familie og skifte   Nyheter

Flytte med barn etter samlivsbrudd

Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må være enige dersom barnet skal flytte. I tillegg har både bostedsforelder og samværsforelder som ønsker å flytte varslingsplikt. Likevel opplever mange at den ene forelderen […]

Les hele artikkelen
22. mai 2017      Arbeidsrett   Arv, familie og skifte   Nyheter

Eksperter på kvinners rettigheter

Vi er stolte av at Dalan har to lokale eksperter for Verdensbankens program for «Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal» . Advokat Eivind Arntsen er lokal ekspert i arbeidsrett og har rapportert til Verdensbanken om kvinner i Norges rettigheter i forhold til permisjonsordninger, ved fødsel, diskrimineringsforbud, pensjonsrettigheter m.v. Advokat Maria Cabrera Stråtveit […]

Les hele artikkelen
8. mars 2017      Nyheter

Ledig stilling – advokatsekretær / advokatassistent

Vi søker nå etter en dyktig advokatassistent / advokatsekretær i fast stilling til vårt kontor. Søknadsfrist: 31. mars Les hele utlysningsteksten her: Annonse på Finn.no

Les hele artikkelen
3. mars 2017      Nyheter

Ny lov om forbrukerklageutvalget

1. mars 2017 trådte ny lov om forbrukerklageutvalget med tilhørende forskrift i kraft. Forbrukerklageutvalget erstatter Forbrukertvistutvalget. En viktig endring er at Forbrukerklageutvalget nå kan behandle prinsipielle saker utenfor utvalgets alminnelige saksområde (forbrukerkjøp, håndverkertjenester, angrerett), og som heller ikke hører inn under et annet klageorgan. Dette kan være saker som gjelder mange forbrukere eller spørsmål der […]

Les hele artikkelen
21. februar 2017      Kjøp og salg av bolig   Nyheter

Hvem har ansvar for skade oppstått etter kjøp, men før overtakelse? Ny avgjørelse fra Høyesterett

Hvem har ansvaret når leiligheten «selges som den er» og det oppstår en skade etter at man har kjøpt leiligheten – men før man har overtatt den? Både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett er klare: Det er selgers ansvar. Et par i Oslo kjøpte leilighet og hadde fått opplyst at badene i leiligheten var fra 1995 og ikke tilfredsstilte […]

Les hele artikkelen