Lukk meny

Aktuelt

2. januar 2018      Skatte- og avgiftsrett

Rett til fradrag for juridisk bistand og prosesskostnader

Dersom du har kostnader til advokat bør du undersøke om du kan få dekket disse av Staten eller om de er fradragsberettiget i skattemeldingen din. I denne artikkelen vil vi ta en titt på noen eksempler hvor advokatkostnader kommer til fradrag. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og utgjør alle skattepliktige inntekter fratrukket fradragsberettigede kostnader. Skatt […]

Les hele artikkelen
6. desember 2017      Arv, familie og skifte   Ukategorisert

Endringer i barneloven – Barneloven endres den 1. januar 2018

Barneloven endres den 1. januar 2018. Hovedformålet bak lovendringene er å fremme et likestilt foreldreskap, som likeverdige omsorgspersoner både under samliv, ved samlivsbrudd og når foreldrene aldri har bodd sammen. Endringene i barneloven innebærer kort oppsummert i hovedsak flg: Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre […]

Les hele artikkelen
13. november 2017      Boligrett   Entreprise- og bygningsrett   Kjøp og salg av bolig   Ukategorisert

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose-selskaper som selger

I de senere årene er det kommet mange nye eiendomsutviklere på banen med varierende økonomisk soliditet, bakgrunn og kunnskap om det å bygge eiendom. I tillegg er det ganske vanlig at selger er et single purpose-selskap, dvs. et selskap kun til bruk for utviklingen og salget av den aktuelle eiendommen, typisk med eiendommens adresse som navn på selskapet. […]

Les hele artikkelen
1. november 2017      Skatte- og avgiftsrett   Ukategorisert

Statsbudsjettet 2018 – Skatt og avgift

Den 12. oktober 2017 la Regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2018. De viktigste forslagene innen skatt og avgift omtales her. Endringene vil hovedsakelig tre i kraft i løpet av 2018. Skatt på alminnelig inntekt reduseres til 23 prosent Skattesatsen på alminnelig inntekt for både personer og selskaper foreslås redusert fra 24 pst. til 23 […]

Les hele artikkelen
10. oktober 2017      Næringseiendommer og boligrett   Ukategorisert

Ny dom fra Høyesterett: Forkjøpsrett som gjelder ved «salg» av eiendom kan ikke gjøres gjeldende ved fusjon

Høyesterett avsa 31. august 2017 en enstemmig dom som konkluderte med at en forkjøpsrett som kunne gjøres gjeldende «ved salg» av eiendommen ikke kunne gjøres gjeldende når eier ble innfusjonert i et annet selskap. Eiendommen var en næringseiendom med to seksjoner og partene hadde inngått en avtale som blant annet inneholdt en bestemmelse om forkjøpsrett […]

Les hele artikkelen
29. september 2017      Tomtefeste   Ukategorisert

Frist for å varsle økning av festeavgift løper ut den 1. januar 2018

Tomtefesteloven har regler som gir bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften dersom festeren velger å forlenge festekontrakten i medhold av tomtefesteloven § 33. Reguleringsadgangen ble innført i loven den 1. juli 2015 og gjelder i utgangspunktet for kontrakter som blir forlenget etter dette tidspunktet. Det er imidlertid bestemt at det i en begrenset […]

Les hele artikkelen
24. august 2017      Arv, familie og skifte

Høring av barn ikke nødvendigvis til barnets beste

Barns rett til å bli hørt er forankret både i Barnekonvensjonen og Barneloven. Hovedformålet er å fremme barns beste. Dessverre er vår oppfatning at høringen av barn som gjennomføres i Norge i dag ikke nødvendigvis er til barnets beste. Dalans advokater Anne Hazeland Tingstad og Maria Cabrera Stråtveit har tatt opp denne viktige problemstillingen i […]

Les hele artikkelen
20. juni 2017      Arv, familie og skifte   Ukategorisert

Obligatorisk megling ved samlivsbrudd

Advokat Anne Hazeland Tingstad tar daglig imot mennesker som står i dyp konflikt med en ekspartner. Hennes inntrykk, basert på mange år som advokat i disse sakene, er at obligatorisk felles megling for mange oppleves som en stor belastning, og at felles megling kan være både re-traumatiserende og konflikteskalerende. Du kan lese hele hennes artikkel om […]

Les hele artikkelen
12. juni 2017      Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017. Artikkelforfatteren Carl Bore er advokat med Møterett for Høyesterett og partner i DALAN advokatfirma DA. I 2015 kom den […]

Les hele artikkelen
30. mai 2017      Arv, familie og skifte   Ukategorisert

Flytte med barn etter samlivsbrudd

Etter barneloven kan den som har barnet fast bosatt hos seg bestemme hvor i landet barnet skal bo. Ved delt bosted bor barnet fast hos begge og begge foreldrene må være enige dersom barnet skal flytte. I tillegg har både bostedsforelder og samværsforelder som ønsker å flytte varslingsplikt. Likevel opplever mange at den ene forelderen […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com