Lukk meny

Stein Owe

Partner / Advokat (H)

E: owe@dalan.no / T: 415 18 732

Stein Owe arbeider mye med de fleste typer arbeidsrettslige problemstillinger. Owe arbeider ellers på et bredt spekter av rettsområder, både innenfor privatretten og den offentlige rett. Han har spesiell innsikt i grunnlovens tilbakevirkningsforbud og vernet av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon. Owe har møterett for Høyesterett.        

Erfaring:

  • Partner i DALAN advokatfirma fra 2003
  • Fast advokat, Wikborg, Rein & Co 2000-2003
  • Fiskeriråd, Den norske ambassade i Washington DC, 1996-1999
  • Ekspedisjonssjef, Ressurs- og utredningsavdelingen, Fiskeridepartementet 1992-1996 og 1999-2000
  • Underdirektør, Polaravdelingen, Justisdepartementet, 1990-1992
  • Byråsjef, Utlendingsavdelingen, Justisdepartementet 1989-1990
  • Hovedsekretær, Samerettsutvalget, 1983-1989
  • Universitetslektor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1981-1982
  • Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1980

Utdanning:

  • Cand. Jur., Universitetet i Oslo, 1979