Lukk meny

Thomas Hjermann

Partner / Advokat

E: hjermann@dalan.no / T: 913 46 880

Thomas Hjermann arbeider innenfor de fleste rettsområder innen fast eiendom. Han har særlig erfaring og kompetanse innen ekspropriasjon, odel, jordskifte og rettighetsspørsmål (tingsrett) tilknyttet fast eiendom, plan- og bygningsrett, samt utvikling av utbyggingsområder. Videre har han arbeidet mye med seksjonerte boligsameier og borettslag, herunder styrearbeid og møteledelse. Hjermann er en av få advokater med bred kompetanse innen reindriftsrett, og representerer en rekke reinbeitedistrikter bl.a. i store utbyggingssaker. Hjermann arbeider mye med tvisteløsning / prosedyre, og prosederer årlig vanlige tvistesaker, skjønn og ulike rettslige takster, samt jordskiftesaker.

Erfaring:

  • Partner i DALAN advokatfirma DA fra 1995  
  • Partner i Adv. Faye-Lund og Hjermann 1990-95
  • Dommerfullmektig Nedre Telemark sorenskriverembete 1988-89
  • Saksbehandler Olje- og Energidep., Vassdrags- og Energiforsyningsavd. 1985-88

Utdanning:

  • Cand. jur., Universitet i Oslo, 1985