Lukk meny

Arbeidsrett

Arbeidsrettslige spørsmål er sentrale, ikke bare ved oppsigelser, men også ved avvikling av arbeidsforhold gjennom førtidspensjonsordninger. Vi bistår både på arbeidstager- og arbeidsgiversiden i rene arbeidstvister. Vi gir også råd i forbindelse med ansettelser, utarbeider ansettelsesavtaler og opsjonsprogrammer og bistår ved reorganisering av bedrifter. Arbeidsområdet omfatter også kollektiv tariffjus hvor de større organisasjoner er involvert.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com