Lukk meny

Arbeidsrett

Arbeidsrettslige spørsmål er sentrale, ikke bare ved oppsigelser, men også ved avvikling av arbeidsforhold gjennom førtidspensjonsordninger. Vi bistår både på arbeidstager- og arbeidsgiversiden i rene arbeidstvister. Vi gir også råd i forbindelse med ansettelser, utarbeider ansettelsesavtaler og opsjonsprogrammer og bistår ved reorganisering av bedrifter. Arbeidsområdet omfatter også kollektiv tariffjus hvor de større organisasjoner er involvert.

Avskjed

Avskjed i arbeidsforhold innebærer at arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart. Ved en avskjed må altså den ansatte bokstavelig talt gå «på dagen». Dette i motsetning til en oppsigelse, der den ansatte normalt vil arbeide i virksomheten ut oppsigelsestiden.

Det er strenge regler for når avskjed kan benyttes. En arbeidsgiver må både ha gode grunner og sterke bevis for å kunne gjennomføre en lovlig avskjed.

Vi har har inngående kjennskap til reglene for avskjed, og bistår både arbeidsgivere og ansatte i spørsmål knyttet til avskjedigelse og andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com