Lukk meny

Arbeidsrett

Arbeidsrettslige spørsmål er sentrale, ikke bare ved oppsigelser, men også ved avvikling av arbeidsforhold gjennom førtidspensjonsordninger. Vi bistår både på arbeidstager- og arbeidsgiversiden i rene arbeidstvister. Vi gir også råd i forbindelse med ansettelser, utarbeider ansettelsesavtaler og opsjonsprogrammer og bistår ved reorganisering av bedrifter. Arbeidsområdet omfatter også kollektiv tariffjus hvor de større organisasjoner er involvert.

Konkurranseklausuler

Ved arbeidsforholdets avslutning opphører i utgangspunktet også arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. En arbeidstaker vil i den forbindelse kunne ta ansettelse i, og etablere konkurrerende virksomhet.

Ofte har den ansatte verdifull kunnskap fra tidligere arbeidsgiver, både om strategier, produkter, kunder og andre forretningskritiske forhold. Ikke overraskende ønsker mange arbeidsgivere å begrense hva den ansatte kan gjøre etter at han eller hun forlater stillingen sin. Slike begrensninger kan arbeidsgiver sørge for gjennom avtalte konkurranseklausuler, gjerne inntatt som en del av arbeidstakers arbeidsavtale.

Det er imidlertid begrensninger både for hvem som kan bindes gjennom slike avtaler, og hvor langt klausulene kan gå.

Dalan Advokatfirma DA har lang erfaring i håndteringen av konkurranseklausuler. Vi bistår arbeidsgivere så vel som arbeidstakere fortløpende. Vi tilstreber å ha en praktisk tilnærming, enten det gjelder i utformingen, tolkningen, håndhevingen eller i forhandlinger rundt slike klausuler.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com