Lukk meny

Arbeidsrett

Arbeidsrettslige spørsmål er sentrale, ikke bare ved oppsigelser, men også ved avvikling av arbeidsforhold gjennom førtidspensjonsordninger. Vi bistår både på arbeidstager- og arbeidsgiversiden i rene arbeidstvister. Vi gir også råd i forbindelse med ansettelser, utarbeider ansettelsesavtaler og opsjonsprogrammer og bistår ved reorganisering av bedrifter. Arbeidsområdet omfatter også kollektiv tariffjus hvor de større organisasjoner er involvert.

Oppsigelse

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com