Lukk meny

Arv og skifte

Dalan advokatfirma er spesialister innen familie-, arve- og skifterett og kombinerer vår juridiske og økonomiske kompetanse med forståelse for de menneskelige sider av slike personlige saker. Vi bistår med arveplanlegging og generasjonsskifte, samt oppgjør av dødsbo. Videre har vi betydelig kompetanse innen ektefelleskifte, oppløsning av samboerforhold og barnefordeling.

Dødsboskifte

Dødsboskifte innebærer oppgjør av gjeld og fordeling eiendeler en avdød etterlater seg.

Etter dødsfall er det ofte mange praktiske og økonomiske forhold som må avklares. I tillegg kan det være usikkert eller uenighet om hvem som er arvinger, hva avdøde var eier av og hvilken gjeld og andre forpliktelser avdøde hadde. Samtidig er dette ofte også en tung tid for de etterlatte. Som advokater har vi omfattende erfaring med de juridiske, økonomiske, praktiske og følelsesmessige utfordringer som kan oppstå ved avvikling og oppgjør av dødsbo.

Når noen dør oppstår et dødsbo. Før arvinger eller andre kan overta eiendeler fra boet, må boet overtas i uskifte, i privat skifte eller undergis offentlig skifte.

Vanlige spørsmål som må løses er ofte:

  • Hvem er arvinger?
  • Har gjenlevende ektefelle eller samboer rett til å sitte i uskifte?
  • Hvilken gjeld eller andre forpliktelser hadde avdøde?
  • Hvordan fordeles arven?
  • Bør boet skiftes offentlig eller privat?

Dalan advokatfirma bistår arvinger i privat skifte, og en av våre advokater, Jon Norvald Evensen er også oppnevnt som bobestyrer ved offentlig skifte av dødsbo.

Privat skifte betyr at arvingene selv tar hånd om skiftet og er avhengig av at em eller fler av arvingene påtar seg ansvaret for avdødes gjeld. Vi kan bistå med avklaring av avdødes gjeld og eiendeler før arvingene treffer beslutning om de ønsker å overta boet til privat skifte.

Ved privat skifte kan våre advokater på en nøytral og profesjonell måte bistå med å gjennomføre arveoppgjøret. I denne forbindelse fremskaffes blant annet en fullstendig oversikt over dødsboets verdier, gjeld og andre forpliktelser og hvem som er arvinger. Videre utarbeider vi selvangivelse for avdøde og boet, og setter opp fordelingen av arven. Arveavgiften er for personer død etter 31.12.2013 bortfalt, men skatte- og avgiftsreglene kan fortsatt være av betydning for booppgjøret.

Ofte består dødsboet av fast eiendom eller annet som arvingene ønsker solgt. Vi bistår også med dette.

Offentlig skifte kan være aktuelt hvis ingen vil ta over avdødes gjeld, eller hvis arvingene ikke blir enige om fordelingen av arven. Dessuten kan det bli åpnet offentlig skifte dersom en én av arvingene eller en kreditor krever det, eller der det er bestemt testament.

 

Nyttige lenker:
Nærmere informasjon om dødsfall og arv
Arveloven

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com