Lukk meny

Fast eiendom

Fast eiendom er Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Vi har erfarne advokater med solid kompetanse som kan bistå innen alle de sentrale sider av området fast eiendom herunder tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, eiendomsutvikling og entreprise, kjøp og salg eller leie, forvaltning og drift. Dalan har kundens interesser i fokus og søker å finne gode løsninger som ivaretar og utvikler klientenes verdier.

Husleie

Våre advokater har solid kunnskap om husleierett og bistår både utleier og leietaker med alle spørsmål knyttet til leie av husrom og lokaler.

Av særlige områder vi arbeider med kan nevnes:

  • Utforming av leiekontrakter og kontraktsforhandlinger
  • Spørsmål knyttet til leiepris, betaling og depositum
  • Krav til til husrommet / lokalet ved overlevering og tilbakelevering
  • Framleie
  • Opphør av leieforholdet
  • Inndrivelse av ubetalt leie
  • Tvangsfravikelse
  • Håndtering av tvister mellom leietaker og utleier

Les mer om husleieloven her.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com