Lukk meny

Fast eiendom

Fast eiendom er Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Vi har erfarne advokater med solid kompetanse som kan bistå innen alle de sentrale sider av området fast eiendom herunder tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, eiendomsutvikling og entreprise, kjøp og salg eller leie, forvaltning og drift. Dalan har kundens interesser i fokus og søker å finne gode løsninger som ivaretar og utvikler klientenes verdier.

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et fagområde som berører flesteparten av oss enten vi eier, forvalter eller utvikler fast eiendom. For næringsdrivende som driver med eiendomsutvikling vil det være av sentral betydning hvordan en eiendom kan bebygges, utvikles og brukes. Plan- og bygningsreglene vil gi svar på dette. For privatpersoner er boligen gjerne den mest verdifulle gjenstanden en eier. Skal huset bygges om eller uthus i hagen oppføres, vil plan- og bygningsloven både gi rettigheter og sette grenser for hva som kan gjøres.

Flere av våre advokater har relevant erfaring på området fra både offentlig og privat sektor. Vi håndterer saker for næringsklienter og privatpersoner i denne type saker.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com