Lukk meny

Fast eiendom

Fast eiendom er Dalan advokatfirmas kjernevirksomhet. Vi har erfarne advokater med solid kompetanse som kan bistå innen alle de sentrale sider av området fast eiendom herunder tomtefeste, ekspropriasjon og skjønn, eiendomsutvikling og entreprise, kjøp og salg eller leie, forvaltning og drift. Dalan har kundens interesser i fokus og søker å finne gode løsninger som ivaretar og utvikler klientenes verdier.

Tomtefeste

Dalan advokatfirma har en omfattende erfaring innen tomtefeste.

Tomtefeste har lenge vært et hett tema i brytningsområdet mellom juss og politikk, noe som har kommet spesielt til syne de siste årene. Tomtefeste er et rettsområde som er komplisert og under stadig utvikling. Det er derfor viktig å søke bistand tidlig og på alle stadier i et festeforhold.

Tomtefeste betyr i all enkelthet at en tomt leies ut og den som leier tomten, festeren, har rett til å oppføre bygning på tomten. Festeren blir eier av bygningen(e) som oppføres og betaler en løpende leie, festeavgift, til grunneieren. Festetomter forekommer for boliger, hytter og næringsbygg.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com