Lukk meny
Nyheter   Tomtefeste    29.09.2017

Frist for å varsle økning av festeavgift løper ut den 1. januar 2018

Av Harald O. Sletner

Tomtefesteloven har regler som gir bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften dersom festeren velger å forlenge festekontrakten i medhold av tomtefesteloven § 33.

Reguleringsadgangen ble innført i loven den 1. juli 2015 og gjelder i utgangspunktet for kontrakter som blir forlenget etter dette tidspunktet. Det er imidlertid bestemt at det i en begrenset tidsperiode også kan kreves regulering av festekontrakter som har blitt forlenget før 1. juli 2015. Hvis bortfester ønsker å benytte seg av retten til å kreve slik avgiftsøkning, må dette varsles festeren innen 01.01.2018. Dersom det ikke sendes varsel innen fristen går retten til å kreve regulering tapt.

På denne bakgrunn anbefales at bortfestere tar en ekstra sjekk av festekontrakten(e) i god tid før nyttår.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com