Lukk meny

Aktuelt

13. november 2017      Boligrett   Entreprise- og bygningsrett   Kjøp og salg av bolig   Ukategorisert

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose-selskaper som selger

I de senere årene er det kommet mange nye eiendomsutviklere på banen med varierende økonomisk soliditet, bakgrunn og kunnskap om det å bygge eiendom. I tillegg er det ganske vanlig at selger er et single purpose-selskap, dvs. et selskap kun til bruk for utviklingen og salget av den aktuelle eiendommen, typisk med eiendommens adresse som navn på selskapet. […]

Les hele artikkelen
12. juni 2017      Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett

Ny dom om ansvarsrett i byggesaker – «utlån» av ansvarsrett er risikosport!

«Utlån» av ansvarsrett i byggesaker frarådes. I 2015 kom den kjente BORI-dommen fra Høyesterett. I en fersk lagmannsrettsdom presiseres ansvarshavendes ansvar overfor andre parter enn kommunen. Artikkelen er opprinnelig publisert i Estate Media i juni 2017. Artikkelforfatteren Carl Bore er advokat med Møterett for Høyesterett og partner i DALAN advokatfirma DA. I 2015 kom den […]

Les hele artikkelen
10. februar 2017      Entreprise- og bygningsrett   Ukategorisert

100-årig byggeforbud stoppet utbygger – ny dom

En ny lagmannsrettsdom gir et privat byggeforbud («villaklausul») forrang foran Småhusplanen – Oslos viktigste reguleringsplan. Dommen er et varsku til utbyggere og et håp for naboer som vil stanse fortetting i nabolaget sitt, også utenfor Oslo. BYGGEFORBUD VS. REGULERINGSPLAN: HVA GJELDER? Kommunen styrer fortetting og annen bruk av eiendom gjennom reguleringsplaner. Disse kan kollidere med […]

Les hele artikkelen
27. januar 2017      Entreprise- og bygningsrett   Kjøp og salg av bolig   Næringseiendommer og boligrett   Ukategorisert

Salg av ny bolig: Utbyggere kan nå få forskudd fra boligkjøper uten mangelsgaranti

Årets første rettslige nyvinning om boligentreprise: Utbyggere kan nå kreve forskudd fra boligkjøpere uten å stille mangelsgaranti etter bustadoppføringslova § 12. Lovendringen trådte i kraft 1.1.2017. Bustadoppføringslova har et tosporet garantisystem til vern av boligkjøper/forbruker. For det første må utbygger, ved forskudd, som hovedregel stille garanti etter § 47. Forskuddsgarantien må som hovedregel dekke forskuddets […]

Les hele artikkelen
26. januar 2017      Entreprise- og bygningsrett   Næringseiendommer og boligrett   Ukategorisert

Tapte mange hundre millioner på blancoskjøte

Et utviklerselskap unnlot å tinglyse eiendom verdt mange hundre millioner kroner, for å spare dokumentavgift på 1,8 millioner. En tidligere eier gikk senere konkurs og utviklerselskapet tapte da hele eiendomskjøpet til konkursboet. Dette er lagt til grunn i ny rettspraksis fra Høyesterett. I eiendomsbransjen er det stadig en utbredt praksis å droppe tinglysing av eiendomskjøp […]

Les hele artikkelen
10. mai 2016      Entreprise- og bygningsrett   Ukategorisert

Krav om erstatning mot staten for branntomt – byggegrense langs vei

Etter at et bolighus hadde blitt totalskadet i brann, søkte eier om dispensasjon fra byggegrensen langs vei for å gjenoppføre bolig. Søknaden ble avslått. Eier ble sittende med en tomt som var ubebyggelig på grunn av byggeforbudet langs veien, og krevet sitt tap erstattet fra staten v/ Statens vegvesen. Vegloven har ikke noen regel som […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com