Lukk meny

Kontraktsrett

Kontraktsrett krever bransjekunnskap og kommersiell forståelse. En rekke av våre advokater har betydelig kompetanse innen kontraktsrettslig rådgivning. Dette både på stadiet for kontraktens inngåelse, gjennomføring og opphør. Kontrakten skal sørge for forutberegnelighet og fremme samarbeidet mellom partene, og i størst mulig grad hindre tvister. Dalan advokatfirma kan tilby spisskompetanse i kontraktsrett i alle kontraktens faser og vår rådgivning skjer i tett samarbeid med klientene.

Kjøpsrett

Kjøpsretten regulerer partenes rettigheter og plikter ved kjøp av gjenstander. Dette gjelder alt fra små, dagligdagse kjøp, til kjøp av biler, båter og luksusgjenstander. Dersom en privatperson har kjøpt gjenstanden fra en næringsdrivende, er det forbrukerkjøpsloven som får anvendelse. Ved kjøp mellom to næringsdrivende, eller to private parter, gjelder derimot kjøpsloven. Lovene er i hovedsak ganske like, med den viktige forskjell at det i forbrukerforhold ikke er tillatt å inngå avtaler som stiller forbrukerkjøper dårligere enn lovens regler.

Dalan har spisskompetanse innen kjøpsrett. Vi bistår både kjøpere og selgere i konkrete tvister i kjøpsforhold. Vi tilbyr næringsdrivende «skreddersydd» utforming av kjøpsvilkår og betingelser innen de rammer lovgivningen setter. Vi tilbyr videre kurs innen kjøpsrett og håndtering av reklamasjoner.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com