Lukk meny

Kurs og seminarer

Onsdag 29. august

Seminar om foreldrefremmedgjøring

Dette er det tredje seminaret i en temarekke med aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med saker etter barneloven. Det er et satellittseminar fra det tilsvarende seminaret i Stockholm uken før. Seminaret vil foregå på norsk og engelsk.

Seminaret vil belyse fenomenet både fra et psykologisk og fra et juridisk perspektiv.

Se program
Fredag 16. november

Seminar om saker etter barneloven / barnelovsprosess

Formålet med dette kurset er å gi deltakerne oppdatert informasjon om aktuelle barnerettslige temaer. Kurset er beregnet på advokater og andre jurister som arbeider med saker etter barneloven. Innhold Tingstad og Stråtveit har omfattende prosessuell erfaring med saker etter barneloven for alle rettsinstanser og vil ha en praktisk tilnærming med fokus på den rettslige prosessen […]

Se program
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com