Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Morten Andresen
  Se bio
  Morten Andresen
  Partner / Advokat


  Se bio
  Carl Bore
  Se bio
  Carl Bore
  Partner / Advokat (H)


  Se bio
  Jørgen Borge
  Se bio
  Jørgen Borge
  Partner / Advokat


  Se bio
  Christian Bugge
  Se bio
  Christian Bugge
  Senioradvokat


  Se bio
  Anniken Buraas
  Se bio
  Anniken Buraas
  Regnskaps- og administrasjonsleder


  Se bio
  Jon Norvald Evensen
  Se bio
  Jon Norvald Evensen
  Partner / Advokat


  Se bio
  Helene Klæt Gjersheim
  Se bio
  Helene Klæt Gjersheim
  Senioradvokat (i permisjon)


  Se bio
  Benedicte Krogh Grimstad
  Se bio
  Benedicte Krogh Grimstad
  Senioradvokat


  Se bio
  Pål Gude Gudesen
  Se bio
  Pål Gude Gudesen
  Partner / Advokat


  Se bio
  Kelly Amory Gustavsen
  Se bio
  Kelly Amory Gustavsen
  Advokatfullmektig


  Se bio
  Kathrine Hake-Steffensen
  Se bio
  Kathrine Hake-Steffensen
  Sekretær


  Se bio
  Valborg Kristine N Haugland
  Se bio
  Valborg Kristine N Haugland
  Fast advokat


  Se bio
  Ane Fuglesang Herskind
  Se bio
  Ane Fuglesang Herskind
  Senioradvokat


  Se bio
  Svein Steinfeld Jervell
  Se bio
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner / Advokat


  Se bio
  Ellen Klippenberg
  Se bio
  Ellen Klippenberg
  Regnskapsmedarbeider


  Se bio
  Heidi Moestue Kløkstad
  Se bio
  Heidi Moestue Kløkstad
  Fast advokat


  Se bio
  Jon-Andreas Lange
  Se bio
  Jon-Andreas Lange
  Partner / Advokat


  Se bio
  Trond Larsen
  Se bio
  Trond Larsen
  Partner / Advokat


  Se bio
  Tonje Liavaag
  Se bio
  Tonje Liavaag
  Partner / Advokat


  Se bio
  Håkon Mathiesen
  Se bio
  Håkon Mathiesen
  Partner / Advokat


  Se bio
  Christina Moestue
  Se bio
  Christina Moestue
  Partner / Advokat


  Se bio
  Jan-Erik Nielsen
  Se bio
  Jan-Erik Nielsen
  Partner / Advokat (H)


  Se bio
  Ann Kathrin Nordbø
  Se bio
  Ann Kathrin Nordbø
  Fast advokat


  Se bio
  William Nybø
  Se bio
  William Nybø
  Advokat / Daglig leder


  Se bio
  Sven Magnus Rivertz
  Se bio
  Sven Magnus Rivertz
  Partner | Advokat


  Se bio
  Harald O. Sletner
  Se bio
  Harald O. Sletner
  Partner / Advokat (H)


  Se bio
  Hanne-Marie With Solvang
  Se bio
  Hanne-Marie With Solvang
  Senioradvokat


  Se bio
  Maria Cabrera Stråtveit
  Se bio
  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner / Advokat


  Se bio
  Karoline Røvik Zeiner
  Se bio
  Karoline Røvik Zeiner
  Partner / Advokat


  Se bio
  Beklager, ingen treff!

  Aktuelt

  Siste nytt og aktuelle tema fra våre advokater

  Eiendom


  Eiendom Boligrett
  Forslag til enklere regler ved sammenslåing av sameier
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i Prop. 144 L (2019-2020) foreslått lovendringer i eierseksjonsloven som skal forenkle adgangen til å sammenslå sameier.
  Veirett – stiftelse av veirett

  Eiendom Tingsrett
  Veirett – stiftelse av veirett
  I denne artikkelen vil det gis en kort beskrivelse av veirett i en rettslig kontekst, samt stiftelse av veirett ved henholdsvis avtale og hevd, som er de vanligste stiftelsesformene. Hvordan [...]
  Veirett – ekspropriasjon av veirett

  Eiendom Ekspropriasjon og skjønn
  Veirett – ekspropriasjon av veirett
  I denne artikkelen vil det ses nærmere på den rettslige adgangen til å erverve veirett ved hjelp av ekspropriasjon. Ekspropriasjon innebærer at en grunneier tvinges til å avstå areal for [...]
  Veirett – tolkning av veirett

  Eiendom Tingsrett
  Veirett – tolkning av veirett
  I denne artikkelen vil det ses nærmere på hvordan innholdet i en veirett fastlegges. Det vil også tas stilling til to typetilfeller, det første der bruken av en vei har [...]

  Corporate


  Corporate Annet
  Ny høyesterettsdom om avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90
  Høyesterett avsa nylig en dom om adgangen til å fradragsføre fremførbart underskudd fra forutgående år etter at en minoritetsaksjonær hadde kjøpt opp alle aksjene i selskapet.

  Arbeidsliv


  Arbeidsliv Korona
  Nå kommer koronaoppsigelsene
  Dalan advokatfirmas partner og advokat Tonje Liavaag er i dag intervjuet i Finansavisen om oppsigelser av ansatte pga. arbeidstakers forhold særskilt mht. koronasituasjonen. Hun uttrykker at terskelen for oppsigelser kan [...]

  Familie


  Familie Barnerett
  Barn flyttes i strid med barneloven
  Advokatene Ane Fuglesang Herskind og Maria Cabrera Stråtveit skriver i Aftenposten om at barn må sikres bedre mot flytting i strid med barneloven.