Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


Sven Magnus Rivertz
Se bio
Sven Magnus Rivertz
Partner | Advokat


Se bio
Morten Andresen
Se bio
Morten Andresen
Partner / Advokat


Se bio
Carl Bore
Se bio
Carl Bore
Partner / Advokat (H)


Se bio
Jørgen Borge
Se bio
Jørgen Borge
Partner / Advokat


Se bio
Christian Bugge
Se bio
Christian Bugge
Senioradvokat


Se bio
Anniken Buraas
Se bio
Anniken Buraas
Regnskaps- og administrasjonsleder


Se bio
Jon Norvald Evensen
Se bio
Jon Norvald Evensen
Partner / Advokat


Se bio
Helene Klæt Gjersheim
Se bio
Helene Klæt Gjersheim
Senioradvokat (i permisjon)


Se bio
Benedicte Krogh Grimstad
Se bio
Benedicte Krogh Grimstad
Senioradvokat


Se bio
Pål Gude Gudesen
Se bio
Pål Gude Gudesen
Partner / Advokat


Se bio
Kelly Amory Gustavsen
Se bio
Kelly Amory Gustavsen
Advokatfullmektig


Se bio
Kathrine Hake-Steffensen
Se bio
Kathrine Hake-Steffensen
Sekretær


Se bio
Valborg Kristine N Haugland
Se bio
Valborg Kristine N Haugland
Fast advokat


Se bio
Ane Fuglesang Herskind
Se bio
Ane Fuglesang Herskind
Senioradvokat


Se bio
Svein Steinfeld Jervell
Se bio
Svein Steinfeld Jervell
Partner / Advokat


Se bio
Ola Kjær
Se bio
Ola Kjær
Advokat i kontorfellesskap


Se bio
Ellen Klippenberg
Se bio
Ellen Klippenberg
Regnskapsmedarbeider


Se bio
Heidi Moestue Kløkstad
Se bio
Heidi Moestue Kløkstad
Fast advokat


Se bio
Jon-Andreas Lange
Se bio
Jon-Andreas Lange
Partner / Advokat


Se bio
Trond Larsen
Se bio
Trond Larsen
Partner / Advokat


Se bio
Tonje Liavaag
Se bio
Tonje Liavaag
Partner / Advokat


Se bio
Håkon Mathiesen
Se bio
Håkon Mathiesen
Partner / Advokat


Se bio
Christina Moestue
Se bio
Christina Moestue
Partner / Advokat


Se bio
Jan-Erik Nielsen
Se bio
Jan-Erik Nielsen
Partner / Advokat (H)


Se bio
Ann Kathrin Nordbø
Se bio
Ann Kathrin Nordbø
Fast advokat


Se bio
William Nybø
Se bio
William Nybø
Advokat / Daglig leder


Se bio
Harald O. Sletner
Se bio
Harald O. Sletner
Partner / Advokat (H)


Se bio
Hanne-Marie With Solvang
Se bio
Hanne-Marie With Solvang
Senioradvokat


Se bio
Maria Cabrera Stråtveit
Se bio
Maria Cabrera Stråtveit
Partner / Advokat


Se bio
Karoline Røvik Zeiner
Se bio
Karoline Røvik Zeiner
Partner / Advokat


Se bio
Beklager, ingen treff!

Aktuelt

Siste nytt og aktuelle tema fra våre advokater

Eiendom


Eiendom
Ny partner fra 1. september
Vi har gleden av å meddele at Sven Magnus Rivertz har tiltrådt som ny partner hos Dalan med virkning fra 1. september 2020.
Eiendomsutvikling og omorganisering av eierskap før salg

Eiendom Eiendomsutvikling
Eiendomsutvikling og omorganisering av eierskap før salg
Salg av fast eiendom kan gjennomføres på flere måter, og det er mange forhold som kan ha betydning for hva som er den mest gunstige fremgangsmåten. Et hovedpoeng er å [...]
Prinsipiell dom fra Høyesterett om ansvarlig søkers erstatningsansvar for mangler ved nyoppførte boliger

Eiendom Entreprise
Prinsipiell dom fra Høyesterett om ansvarlig søkers erstatningsansvar for mangler ved nyoppførte boliger
Høyesterett avsa 7. februar i år en prinsipielt viktig dom om ansvarlig søkers erstatningsansvar for mangler ved nyoppførte boliger. Dommen innebærer at ansvars- og pliktreglene som er innført for nyoppføring [...]
Et av Norges største vindkraftverk kan være ulovlig

Eiendom Annet
Et av Norges største vindkraftverk kan være ulovlig
Byggingen av vindkraftverket på Øyfjellet i Nordland har i praksis ført til at flytteleien til reinsdyrene er stengt.

Corporate


Corporate Annet
Ny høyesterettsdom om avskjæring av fremførbart underskudd etter skatteloven § 14-90
Høyesterett avsa nylig en dom om adgangen til å fradragsføre fremførbart underskudd fra forutgående år etter at en minoritetsaksjonær hadde kjøpt opp alle aksjene i selskapet.

Arbeidsliv


Arbeidsliv
Ny advokatfullmektig
Vi ønsker Kelly Amory Gustavsen velkommen som ny kollega!

Familie


Familie Familierett
Ny dom fra Høyesterett om beviskrav ved skjevdeling i næringsvirksomhet
Avklarende dom fra Høyesterett om beviskrav ved skjevdeling i næringsvirksomhet, samt betydning av «personlig goodwill» ved verdsettelse av næringsvirksomhet ved skifte.
Ny identitet og nye nettsider.

Velkommen til våre nye nettsider.