Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Morten Andresen
  Se bio
  Morten Andresen
  Partner | Advokat


  Se bio
  Carl Bore
  Se bio
  Carl Bore
  Partner | Advokat (H)


  Se bio
  Jørgen Borge
  Se bio
  Jørgen Borge
  Partner | Advokat


  Se bio
  Johannes Breck
  Se bio
  Johannes Breck
  Advokatfullmektig


  Se bio
  Christian Bugge
  Se bio
  Christian Bugge
  Partner | Advokat


  Se bio
  Jon Norvald Evensen
  Se bio
  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat


  Se bio
  Helene Klæt Gjersheim
  Se bio
  Helene Klæt Gjersheim
  Senioradvokat (i permisjon)


  Se bio
  Benedicte Krogh Grimstad
  Se bio
  Benedicte Krogh Grimstad
  Partner | Advokat


  Se bio
  Pål Gude Gudesen
  Se bio
  Pål Gude Gudesen
  Partner | Advokat


  Se bio
  Valborg Kristine N Haugland
  Se bio
  Valborg Kristine N Haugland
  Fast advokat


  Se bio
  Ane Fuglesang Herskind
  Se bio
  Ane Fuglesang Herskind
  Senioradvokat


  Se bio
  Svein Steinfeld Jervell
  Se bio
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat


  Se bio
  Ingrid Natalie Kleppe
  Se bio
  Ingrid Natalie Kleppe
  Head of Office Services


  Se bio
  Ellen Klippenberg
  Se bio
  Ellen Klippenberg
  Regnskapsmedarbeider


  Se bio
  Jon-Andreas Lange
  Se bio
  Jon-Andreas Lange
  Partner | Advokat


  Se bio
  Trond Larsen
  Se bio
  Trond Larsen
  Partner | Advokat


  Se bio
  Tonje Liavaag
  Se bio
  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat


  Se bio
  Håkon Mathiesen
  Se bio
  Håkon Mathiesen
  Partner | Advokat


  Se bio
  Christina Moestue
  Se bio
  Christina Moestue
  Partner | Advokat


  Se bio
  Jan-Erik Nielsen
  Se bio
  Jan-Erik Nielsen
  Partner | Advokat (H)


  Se bio
  Ann Kathrin Nordbø
  Se bio
  Ann Kathrin Nordbø
  Senioradvokat


  Se bio
  Heidi Moestue Sannes
  Se bio
  Heidi Moestue Sannes
  Fast advokat


  Se bio
  Marte Therese Strand Sinkerud
  Se bio
  Marte Therese Strand Sinkerud
  Senioradvokat


  Se bio
  Harald O. Sletner
  Se bio
  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)


  Se bio
  Hanne-Marie With Solvang
  Se bio
  Hanne-Marie With Solvang
  Partner | Advokat


  Se bio
  Maria Cabrera Stråtveit
  Se bio
  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat


  Se bio
  Theodor Charles Falconer Sundal
  Se bio
  Theodor Charles Falconer Sundal
  Advokatfullmektig


  Se bio
  Karoline Røvik Zeiner
  Se bio
  Karoline Røvik Zeiner
  Partner | Advokat


  Se bio
  Beklager, ingen treff!

  Aktuelt

  Siste nytt og aktuelle tema fra våre advokater

  Eiendom


  Eiendom Odels- og åsetesrett
  Kan man nekte den med best odelsprioritet å løse en eiendom på odel?
  Det ligger i odelsrettens natur at den med best odelsprioritet har løsningsrett. Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Odelslova § 21 (se tilsvarende § 52 femte ledd om adgang til [...]
  Eiendomsutvikling – nytt kurs

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Eiendomsutvikling – nytt kurs
  Eiendomsutvikling – fra råtomt til ferdig utviklet prosjekt
  Grensejustering og arealoverføring

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Grensejustering og arealoverføring
  Grunneiere kan ha behov for å endre eksisterende tomteforhold og grenser. Det være seg ved å slå eiendommer sammen, fradele nye tomter eller å endre grenser ved å overføre areal [...]
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38

  Eiendom Tingsrett
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38
  Denne artikkelen tar utgangspunkt i eierseksjonslovens § 38. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at tilsvarende bestemmelse gjelder for borettslag og boligaksjeselskaper (borettslagslovens § 5-22). De samme forhold som er redegjort [...]

  Corporate


  Eiendom Corporate
  Daglig leder i entreprenørfirma holdt erstatningsansvarlig etter aksjeloven § 17-1
  Ny dom om daglig leders erstatningsansvar etter asl. § 17-1 fra Borgarting lagmannsrett avsagt 4. april 2022. Dalans advokat Benedicte Krogh Grimstad representerte byggherrene som vant frem med krav om [...]

  Arbeidsliv


  Arbeidsliv Oppsigelse og avskjed
  Drøftelsesmøte ved oppsigelse og avskjed. Hva kreves, og hvilke regler gjelder?
  Vi mottar ofte henvendelser fra arbeidsgivere og arbeidstakere om hva et drøftelsesmøte før oppsigelse er og hvordan slike møter gjennomføres. Jeg har derfor skrevet en artikkel som går gjennom de [...]

  Familie


  Familie Barnerett
  Høring av barn – hvordan involveres barn ved foreldrekonflikter?
  Barn har rett til å bli hørt når det skal tas avgjørelser om barns bosted og kontakt med sine foreldre. Barnets mening skal vektlegges til barnets beste ved slike avgjørelser. [...]
  Våre kurs

  Våre advokater holder stadig kurs og seminarer. Les mer om nyeste kurs nedenfor.