Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Aktuelle emner i barnerett – nytt kurs

  Familie

  Torsdag 25. mai 2023 – fysisk deltakelse eller via livestream.

  Kurset vil gi deltakerne en oppdatert gjennomgang av rettspraksis, forslaget til ny barnelov og nyere forskning vedrørende ulike tema innen barneretten.

  Felles for kursets aktuelle temaer er at dette er temaer hvor det har vært en rettsutvikling senere tid både gjennom rettsprakis, lovforarbeid og forskning. Deltakerne vil få en grundig oppdatering i rettsutviklingen basert på foredragsholdernes erfaring fra domstolene som dommer/utreder og barnerettsadvokater. Det vil bli lagt opp til en praktisk tilnærming med gode tips til hvordan ulike barnerettsrettslige problemstillinger bør søkes løst.

  For mer informasjon og påmelding, .

  Kurset egner seg for alle som jobber eller vil jobbe med saker etter barneloven, og gir 7 juridiske etterutdanningstimer.


  Se bio

  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Marte Therese Strand Sinkerud
  Senioradvokat

  Ta kontakt her