Lukk meny

Aktuelt

20. desember 2019      Aktuelt

DALAN forsterker teamet med to nye partnere med virkning fra 1. januar 2020

Advokat Tonje Liavaag har særlig kompetanse innen arbeidsrett, skatt- og avgift og generasjonsskifte. Advokat Karoline Røvik Zeiner har særlig kompetanse innen generell forretningsjus med særlig vekt på fast eiendom. Vi er sikre på at Tonje og Karoline kan bidra til fortsatt god utvikling i DALAN. Vi gleder oss!

Les hele artikkelen
18. desember 2019      Boligrett   Fast eiendom   Næringseiendommer og boligrett

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven med virkning fra 1. januar 2020

skal bidra til et bedre bomiljø i sameier og borettslag, samt hindre profesjonelle aktører å drive «leilighetshotell».

Les hele artikkelen
12. november 2019      Tvisteløsning og prosedyre

Å spare seg til justismord

Denne artikkelen ble først publisert på NRK Ytring. Nav-skandalen åpenbarer et skrikende behov for en opprustning av hele rettsvesenet. Her har det sviktet i alle ledd. Nav-saken er en historisk rettsskandale. 46 nordmenn er uriktig dømt for trygdebedrageri, etter mottak av ytelser under opphold i annet EØS-land. Hele 36 fikk ubetinget fengsel på opptil åtte […]

Les hele artikkelen
15. oktober 2019      Boligrett   Fast eiendom   Kjøp og salg av bolig

Endringer i avhendingslova; mindre konflikter ved boligkjøp og -salg?

Stortinget vedtok 16. mai 2019 endringer i avhendingsloven. Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger skal kunne ta «som den er»-forbehold ved forbrukerkjøp, og det innføres et minstebeløp på kroner 10 000,- ved mangelskrav som kjøperen kan gjøre gjeldende mot selger. Endringene er ventet å tre i kraft sommeren 2020. Ikke lenger «som den er»-forbehold […]

Les hele artikkelen
11. september 2019      Entreprise- og bygningsrett   Fast eiendom

Kjøpere vant frem med krav om erstatning for feil og mangler mot styreleder/daglig leder personlig i det selskapet som hadde utviklet og solgt eiendommen

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en dom der styreleder/daglig leder i et AS ble dømt til personlig å betale utbedringskostnadene for feil og mangler ved den eiendommen selskapet hadde solgt til kjøperne

Les hele artikkelen
3. september 2019      Aktuelt

William Nybø ny Managing Partner i Dalan

Det er med stor glede vi i dag kunngjør at William Nybø blir ny managing partner i Dalan advokatfirma. William kom inn som partner i Dalan advokatfirma i 2000 og har arbeidet med de fleste forretningsjuridiske tema. Han har særlig erfaring og kompetanse innen entreprise og andre rettsspørsmål knyttet til fast eiendom. «Jeg håper jeg […]

Les hele artikkelen
4. juni 2019      Næringseiendommer og boligrett

Er du selger eller kjøper av en leiegård eller aksjer i et leiegårdsselskap?

I så tilfelle er det viktig å være oppmerksom på leiegårdsloven. Denne bør hensyntas før en eventuell transaksjon for å unngå økonomiske overraskelser.

Les hele artikkelen
6. mai 2019      Aktuelt

Innløsning av festetomt – taksering av tomt til bolig og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler som kun gjelder for bolig- og fritidshus. En av disse reglene er tomtefesteloven § 37 som bestemmer vilkårene ved innløsning av tomten, herunder hvilken pris som skal betales. Det er ulike beregningsmåter for innløsningssummen avhengig av om festekontrakten (1) anses som evigvarende, eller (2) at kontrakten anses som tidsbegrenset. Dersom kontrakten […]

Les hele artikkelen
21. februar 2019      Fast eiendom

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket vern grunneieres strandrett gir mot utbygginger fra naboene. Konkret gjaldt saken en gjestebrygge på Skjærhalden på Hvaler, som strakk seg 230 meter utover og gikk på skrå foran naboeiendommen. Sakens hovedspørsmål var om gjestebryggen krenket naboens strandrett. Strandretten er en fellesbetegnelse på de rettigheter grunneier […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com