Lukk meny

Aktuelt

20. mars 2020      korona   Næringseiendommer og boligrett

Næringseiendom – råd til utleiere ved henvendelser om betalingsutsettelse

Koronaviruset er en global pandemi med betydelige konsekvenser for næringslivet. I kjølvannet av myndighetenes omfattende restriksjoner for å begrense smittespredning, oppstår store konsekvenser for mindre virksomheter som frisører, skjenkesteder uten matservering mv. som i realiteten har fått et virksomhetsforbud. Dette gir først og fremst likviditetsutfordringer for virksomhetene, som igjen fører til at virksomhetene ønsker å […]

Les hele artikkelen
20. mars 2020      Kontraktsrett   korona   Næringseiendommer og boligrett

Næringseiendom – koronavirusepidemien gir ikke grunnlag for leiefritak eller leiereduksjon

Koronaviruset er en global pandemi med betydelige konsekvenser for næringslivet. I kjølvannet av myndighetenes omfattende restriksjoner for å begrense smittespredning, oppstår store konsekvenser for mindre virksomheter som frisører, skjenkesteder uten matservering mv. som i realiteten har fått et virksomhetsforbud. Dette gir først og fremst likviditetsutfordringer for virksomhetene, som igjen fører til at virksomhetene ønsker å […]

Les hele artikkelen
16. mars 2020      Aktuelt   korona

Permittering pga koronaviruset

Koronaviruset rammer samfunnet på en rekke områder. Advokat Tonje Liavaags artikkel publisert på estatenyheter.no i dag tar for seg spørsmålet om permittering pga koronasituasjonen. Du kan lese artikkelen her.

Les hele artikkelen
16. mars 2020      Aktuelt   korona

Hvordan påvirker koronaviruset dine kontraksforpliktelser?

Utbruddet av korona rammer en rekke virksomheter. I vår artikkel publisert på estatenyheter.no behandler advokat Jørgen Borge spørsmål som reiser seg for de som rammes innen entreprise, næringsleie og kjøp av eiendom.

Les hele artikkelen
16. mars 2020      Aktuelt   korona

Corona virus may give rights to temporary lay-offs

There are constantly new reports about possible consequences of the corona virus (covid-19), including consequences for Norwegian companies. Some industries are particularly hard hit, like airlines and travel industry in general. But other companies, like those with commodity agreements from countries that have implemented quarantines for their factories, are also affected. When commodities are not […]

Les hele artikkelen
13. mars 2020      Aktuelt   korona

Dalan advokatfirma oppretter korona-beredskap

Dalan advokatfirma tar covid-19 på alvor. Etter at pandemien brøt ut har myndighetene iverksatt omfattende tiltak i et forsøk på å få kontroll på virusspredningen. Dette rammer mange hardt og vi har allerede mottatt flere henvendelser fra folk som har spørsmål om sin rettsstilling. Ettersom situasjonen kan være ulik på de forskjellige rettsområdene, vil våre […]

Les hele artikkelen
13. mars 2020      Aktuelt   Boligrett   Eiendomsutvikling   Entreprise- og bygningsrett   Fast eiendom

Utbygging over tid

Utbygging over tid krever god planlegging og oversikt over en rekke problemstillinger. I denne artikkelen går våre advokater Karoline Røvik Zeiner og Jan-Erik Nielsen igjennom prosessen tilknyttet trinnvis utbygging med særlig fokus på tomtestrukturering og sikring av felles infrastruktur i utbyggingsprosjekter. Artikkelen er publisert på www.estatenyheter.no.

Les hele artikkelen
6. mars 2020      Aktuelt   Arbeidsrett   korona

Koronaviruset kan medføre adgang til permittering av ansatte

Det meldes stadig om nye konsekvenser av koronaviruset (covid-19), også for norske selskaper. Enkelte bransjer er særlig hardt rammet, så som flyselskapene og reiselivsbransjen. Men også selskaper som blant annet har avtaler om råvareleveranser fra land som har innført karantene for produksjonsfabrikkene er påvirket. Når råvareleveransene uteblir kan konsekvensen bli at de norske selskapene blir […]

Les hele artikkelen
12. februar 2020      Aktuelt   Fast eiendom

Din eiendom kan ha fått nytt matrikkelnummer

Bakgrunnen er kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft den 1. januar 2020. Det er gjennomført en sammenslåing hvor 109 kommuner er slått sammen til 43 nye kommuner. Samtidig er 13 fylker slått sammen til 6 nye fylker. Sammenslåingen har medført endringer for 311 av landets kommuner, som nå er tildelt nye kommunenumre. […]

Les hele artikkelen
6. februar 2020      Reindriftsrett

DALAN advokatfirma DA gratulerer med samefolkets dag!

Dalan advokatfirma har i mange tiår bistått reindriftsutøvere i rettighetsspørsmål ved å forsøke å få begrenset omfanget av inngrep i deres reinbeiteområder for å sikre en fortsatt levedyktig reindrift. Reindriften er et svært viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv, slik formålsparagrafen i reindriftsloven presiserer. Vår advokat Pål Gude Gudesen bisto i november i fjor […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com