Lukk meny

Aktuelt

18. desember 2015      Næringseiendommer og boligrett   Ukategorisert

Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes. – Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke, sier kjøpers advokat, Thomas Andersen i Dalan Advokatfirma til Aftenposten. Den 790 kvm store tomten ble solgt for 2,9 millioner kroner for to år siden. Nå får […]

Les hele artikkelen
3. desember 2015      Ukategorisert

Forlik i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning

DALAN ved  advokat Jon-Andreas Lange har representert en privat investor i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning fra Warren Securities, i dag FSO AS. Kunden ble i 2011 anbefalt å plassere over 1,4 millioner kroner i Nordisk Finans Invest, i dag Nordic Financials. Dette skulle inngå i den sikre delen av en portefølje på i alt 3,5 […]

Les hele artikkelen
2. november 2015      Næringseiendommer og boligrett   Ukategorisert

Småhusplanen 2013 «gjenoppstår fra de døde»

Reguleringsplan S-4220 i Oslo, også kalt Småhusplanen, har stor betydning for fortettingsmulighetene i småhusområdene. Det er antatt at planen omfattet nærmere 30.000 Oslo-eiendommer. En ny versjon av Småhusplanen ble innført i Oslo i 2013. Et hovedformål var å redusere fortettingsadgangen i Oslos småhusområder i forhold til Småhusplanen av 2006. Planen ble senere påklaget av blant […]

Les hele artikkelen
1. oktober 2015      Ukategorisert

Nye medarbeidere

Dalan har fått en ny partner, Jon-Andreas Lange. Jon-Andreas Lange har lang erfaring fra Forbrukerrådet og Forbrukeradvokaten, og vil styrke vår satsning på eiendom. Vi har videre gleden  av å ønske Kathrine Hake-Steffensen velkommen som ny advokatsekretær.  

Les hele artikkelen
9. juli 2015      Ukategorisert

Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Det eneste du trenger å gjøre er å varsle kommunen når bygget er ferdig. Det du kan bygget fra 1. juli 2015 uten å søke til kommunen først […]

Les hele artikkelen
14. april 2015      Ukategorisert

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven

I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller andre tredjemenn har lidt som følge av at den ansvarlige ikke har gjort jobben sin.

Artikkel av advokat Christina Moestue.

Les hele artikkelen
23. mars 2015      Ukategorisert

Lemping av industrivilkåret for fiskeindustribedrifter – Kommunenes stilling

Artikkel i FiskeribladetFiskaren den 23. mars 2015 ved advokat Stein Owe (H)

Les hele artikkelen
3. mars 2015      Ukategorisert

Nye medarbeidere

Dalan opplever økende oppdragsmengde, og har derfor styrket laget med to nye advokater / advokatfullmektiger fra 2. mars 2015. Karoline Røvik Zeiner fra HELP Forsikring AS og Adele Ekeli Røssnes fra Finansforbundet. De to vil ytterligere styrke vår satsing innen fast eiendom og arbeidsrett.

Les hele artikkelen
1. desember 2014      Prosedyre

Advokat Carl Bore får Møterett for Høyesterett

DALAN advokatfirma DA har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Carl Bore – har fått Møterett for Høyesterett.

Les hele artikkelen
4. mars 2014      Tomtefeste   Ukategorisert

Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester. Det er imidlertid ikke tilfelle i alle de fremfestekontrakter som er inngått før et slikt krav kom inn i loven (2002). Særlig ved innløsning av festetomt kan det by […]

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com