Lukk meny

Aktuelt

1. oktober 2015      Aktuelt

Nye medarbeidere

Dalan har fått en ny partner, Jon-Andreas Lange. Jon-Andreas Lange har lang erfaring fra Forbrukerrådet og Forbrukeradvokaten, og vil styrke vår satsning på eiendom. Vi har videre gleden  av å ønske Kathrine Hake-Steffensen velkommen som ny advokatsekretær.  

Les hele artikkelen
9. juli 2015      Aktuelt

Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Det eneste du trenger å gjøre er å varsle kommunen når bygget er ferdig. Det du kan bygget fra 1. juli 2015 uten å søke til kommunen først […]

Les hele artikkelen
14. april 2015      Aktuelt

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlige etter Plan- og bygningsloven

I følge ny Høyesterettsdom HR-2015-537-A kan ulike ansvarlige i en byggesak komme i erstatningsansvar for det tap en kjøper eller andre tredjemenn har lidt som følge av at den ansvarlige ikke har gjort jobben sin.

Artikkel av advokat Christina Moestue.

Les hele artikkelen
23. mars 2015      Aktuelt

Lemping av industrivilkåret for fiskeindustribedrifter – Kommunenes stilling

Artikkel i FiskeribladetFiskaren den 23. mars 2015 ved advokat Stein Owe (H)

Les hele artikkelen
3. mars 2015      Aktuelt

Nye medarbeidere

Dalan opplever økende oppdragsmengde, og har derfor styrket laget med to nye advokater / advokatfullmektiger fra 2. mars 2015. Karoline Røvik Zeiner fra HELP Forsikring AS og Adele Ekeli Røssnes fra Finansforbundet. De to vil ytterligere styrke vår satsing innen fast eiendom og arbeidsrett.

Les hele artikkelen
1. desember 2014      Prosedyre

Advokat Carl Bore får Møterett for Høyesterett

DALAN advokatfirma DA har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Carl Bore – har fått Møterett for Høyesterett.

Les hele artikkelen
4. mars 2014      Aktuelt   Tomtefeste

Prinsippene for fastsetting av innløsningssum ved innløsning av frembortfestede boligtomter

Når det gjelder frembortfeste av festetomter, har någjeldende tomtefestelov bestemmelser i tomtefestelovens § 42 om at både grunneier og frembortfester må være part i avtalen med fester. Det er imidlertid ikke tilfelle i alle de fremfestekontrakter som er inngått før et slikt krav kom inn i loven (2002). Særlig ved innløsning av festetomt kan det by […]

Les hele artikkelen
6. februar 2014      Aktuelt   Kontraktsrett

Viktig høyesterettsdom om signaturforbehold

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den underskrives? Høyesteretts praksis viser at avtaleforhandlinger, også om sammensatte og kompliserte avtaler, kan medføre at partene blir bundet uavhengig av sin underskrift. Dette skaper behov for å kunne sikre seg mot slik binding gjennom forbehold om at avtale […]

Les hele artikkelen
24. oktober 2013      Fiskerirett   Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer som var tildelt tidsubegrensete strukturkvoter, var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 eller vernet om eiendom i artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1 til Den europeiske menneskerettskonvensjon – EMK P1-1 Rederiet Volstad AS […]

Les hele artikkelen
7. mars 2013      Aktuelt

Reklamasjon – Forbrukerkjøp, kjøp og boligkjøp

De fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve at vi kjøper noe som har en mangel. Det kan være som næringsdrivende, som forbruker eller ved boligkjøp. Om en opplever dette, er det viktig å vite at det må reklameres over mangelen, og at dette må gjøres innen visse frister.

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com