Lukk meny

Aktuelt

6. februar 2014      Aktuelt   Kontraktsrett

Viktig høyesterettsdom om signaturforbehold

Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den underskrives? Høyesteretts praksis viser at avtaleforhandlinger, også om sammensatte og kompliserte avtaler, kan medføre at partene blir bundet uavhengig av sin underskrift. Dette skaper behov for å kunne sikre seg mot slik binding gjennom forbehold om at avtale […]

Les hele artikkelen
24. oktober 2013      Fiskerirett   Tvisteløsning og prosedyre

DALAN førte sak om strukturkvoter i Høyesterett

DALAN Advokatfirma førte saken om strukturkvoter for Høyesterett nylig. Saken gjaldt spørsmålet om innføringen av en tidsbegrensning på 25 år for fartøyer som var tildelt tidsubegrensete strukturkvoter, var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 eller vernet om eiendom i artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1 til Den europeiske menneskerettskonvensjon – EMK P1-1 Rederiet Volstad AS […]

Les hele artikkelen
7. mars 2013      Aktuelt

Reklamasjon – Forbrukerkjøp, kjøp og boligkjøp

De fleste av oss vil en eller annen gang i livet oppleve at vi kjøper noe som har en mangel. Det kan være som næringsdrivende, som forbruker eller ved boligkjøp. Om en opplever dette, er det viktig å vite at det må reklameres over mangelen, og at dette må gjøres innen visse frister.

Les hele artikkelen
4. februar 2013      Næringseiendommer og boligrett   Tomtefeste

Nye avgjørelser fra Høyesterett om tomtefeste, januar 2013

Det er stadig nye tvister mellom festere og bortfestere som havner for domstolene.

Les hele artikkelen
21. januar 2013      Aktuelt

PFU er gått ut på dato

Innlegg i Finansavisen 21.1.2013 ved Carl Bore, partner i DALAN advokatfirma DA

Les hele artikkelen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com