Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Christian Bugge

  Partner | Advokat
  Christian Bugge
  Partner | Advokat

  Christian Bugge har omfattende erfaring med å bistå eiendomsaktører, offentlige aktører og privatpersoner i forbindelse med eiendomsutvikling, byggesak, utbygging, og drift/forvaltning av eiendom.

  Christian arbeider blant annet med saker om rettigheter / servitutter, grunnerverv / ekspropriasjon, arealplanlegging, byggesaksbehandling, utbyggingsavtaler, byggekontrakter / entreprise herunder rettstvister etter NS-kontraktene og i forbrukerforhold, sameie- og husleieforhold. Han har bred forretningsjuridisk kompetanse fra advokatfirmaene Thommessen og Dalan og særskilt bakgrunn og innsikt i saker hvor offentlige myndigheter er involvert, blant annet som mangeårig advokat i Bærum kommune. Han har betydelig erfaring med rettssaker for domstolene, både for privatpersoner, næringsdrivende og kommuner.

  Videre har Christian spesiell kompetanse innen plan- og bygningsrett med mange års arbeidserfaring på feltet fra stat, kommune og som privat advokat. Han har sittet i styret i foreningen Forum for plan- og bygningsrett, og i 2017-2018 var han oppnevnt som medlem av Standard Norges komité for standardisering av utbyggingsavtaler.

  Erfaring

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2021
  • Advokat i Dalan advokatfirma DA fra 2018
  • Advokat hos Kommuneadvokaten i Bærum kommune, 2010-2018
  • Advokat i Jernbaneverket, Juridisk avdeling, 2009-2010
  • Advokatfullmektig og fast advokat i advokatfirmaet Thommessen AS, 2004-2009
  • Konsulent, rådgiver, fungerende seksjonssjef hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Oslo og Akershus, kommunaljuridisk enhet, 1998-2004
  • Jurist, førstekonsulent i Justisdepartementet, Sivilavdelingen, 1997-1998

  Utdanning

  • Advokatbevilling 2005
  • Cand. Jur. 1996
  • Befalsskolen for infanteriet, 1988