Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Harald O. Sletner

  Partner | Advokat (H)
  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)

  Harald O. Sletner arbeider primært med rådgivning og tvistebehandling i saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder kjøp og salg av bolig, tomtefeste, odelsrett, jordskifte og ekspropriasjon.

  Han har videre mange oppdrag knyttet til arbeidsrett, arv, skifte og tvangsfullbyrdelse. Sletner har bred prosedyreerfaring, både som prosessfullmektig i sivilrettslige saker og som forsvarer i straffesaker. Sletner fikk møterett for Høyesterett i 2013.

  Erfaring

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2007
  • Ansatt advokat i Dalan advokatfirma DA 2003-2007
  • Politiadvokat/politiadjutant ved Oslo politidistrikt 2002-2003
  • Dommerfullmektig ved Kongsberg sorenskriverembete 1999-2001
  • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, Trondheim, 1998-1999
  • Førstekonsulent ved Nord-Trøndelag fylkesskattekontor 1996-1998

  Utdanning

  • Cand. Jur, universitetet i Tromsø, 1995