Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Kristian Bårseth

  Partner | Advokat
  Kristian Bårseth
  Partner | Advokat

  Kristian Bårseth er advokat og spesialist på forretningsjus og prosedyre for domstolene. Han bistår primært med rådgivning og tvister knyttet til fast eiendom og ulike kontraktsrettslige tvister.

  Kristian ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i 2008 og har bred erfaring med prosedyre og rådgivning innen forretningsjus, herunder kontraktsrett, entreprise og verdipapirhandel. Han har også kompetanse på forvaltningsrett, plan- og bygningsloven, forsikringsrett, jordskifte, ekspropriasjon og skjønn, samt insolvens / konkurs og tvangsfullbyrdelse.

  Videre har han omfattende erfaring som dommer i tingretten og lagmannsretten – 3 år i tingretten og 2 år som lagdommer. Han har også god prosedyreerfaring som advokat og har prosedert saker både for ting- og lagmannsrett.

  I tillegg har Kristian også rikelig erfaring fra arbeid i offentlig sektor, og har tidligere arbeidet i Domstoladministrasjonen og i Lovavdelingen i Justisdepartementet. I Lovavdelingen arbeidet han blant annet med sivilprosess og straffeprosess.

  Kristian behersker norsk og engelsk, samt har grunnleggende kunnskaper i tysk.

  Erfaring

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2023
  • Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2021-2023
  • Konstituert lagdommer, Agder lagmannsrett, 2019-2021
  • Rådgiver / seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet, 2016-2019
  • Advokat, Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS, 2013-2015
  • Dommerfullmektig, Follo tingrett, 2011-2012 og 2015-2016
  • Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett, 2010-2011
  • Førstekonsulent / rådgiver, Domstoladministrasjonen, 2009-2010 og 2012-2013

  Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2008

  Annet

  • Advokatbevilling 2013