Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Marte Therese Strand Sinkerud

  Senioradvokat
  Marte Therese Strand Sinkerud
  Senioradvokat

  Marte Strand Sinkerud jobber med tvisteløsning på tvers av Dalans forretningsområder. 

  Etter mer enn 11 års ansettelse i domstolene har Sinkerud særlig kompetanse innen tvisteløsning og sivil- og straffeprosess, herunder mekling. Hun har bred erfaring innen en rekke privatrettslige og offentligrettslige fagområder. I Dalan arbeider hun hovedsakelig med saker innen arbeidsrett, selskapsrett, arv og skifte, men tar også saker om alminnelig kontraktsrett og alminnelig forvaltningsrett.

  Erfaring

  • Senioradvokat i Dalan advokatfirma DA fra 2021
  • Avdelingsleder, Trygderetten, 2020-2021
  • Utreder, Norges Høyesterett, 2014-2020
  • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2010–2013
  • Dommerfullmektig, Jæren tingrett, 2009-2010
  • Rettsfullmektig, Trygderetten, 2007-2009
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, 2006-2007
  • Veileder for studenter, Universitetet i Oslo, 2005
  • Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), 2003-2005

  Utdanning

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2006

  Tillitsverv

  • Varaleder, Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fra 2021
  • Varamedlem, Diskrimineringsnemnda, fra 2021
  • Varaleder, Kontrollkommisjonen i tvungent psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale sykehus, 2014-2018
  • Mekler, Konfliktrådet i Oslo og Akershus, 2004-2008

  Annet

  • Advokatbevilling fra 2017
  • Medlem av Den norske Advokatforening fra 2021