Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Marte Therese Strand Sinkerud

  Senioradvokat
  Marte Therese Strand Sinkerud
  Senioradvokat

  Marte Strand Sinkerud jobber med tvisteløsning på tvers av Dalans forretningsområder. 

  Etter mer enn 11 års ansettelse i domstolene har Sinkerud særlig kompetanse innen tvisteløsning og sivil- og straffeprosess, herunder mekling. Hun har bred erfaring innen en rekke privatrettslige og offentligrettslige fagområder, som blant annet barnefordeling og familietvister, barnevern og andre administrative tvangsvedtak, strafferett, alminnelig kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett, arbeidsrett, boligrett, tingsrett, skadeserstatningsrett og trygderett.

  Erfaring

  • Senioradvokat, Dalan advokatfirma DA, fra 2021
  • Avdelingsleder, Trygderetten, 2020-2021
  • Utreder, Norges Høyesterett, 2014-2020
  • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2010–2013
  • Dommerfullmektig, Jæren tingrett, 2009-2010
  • Rettsfullmektig, Trygderetten, 2007-2009
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, 2006-2007
  • Veileder for studenter, Universitetet i Oslo, 2005
  • Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), 2003-2005

  Utdanning

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2006

  Tillitsverv

  • Varaleder, Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fra 2021
  • Varamedlem, Diskrimineringsnemnda, fra 2021
  • Varaleder, Kontrollkommisjonen i tvungent psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale sykehus, 2014-2018
  • Mekler, Konfliktrådet i Oslo og Akershus, 2004-2008

  Annet

  • Advokatbevilling fra 2017
  • Medlem av Den norske Advokatforening fra 2021

  Artikler

  Skrevet av Marte Therese Strand Sinkerud

  Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

  Arbeidsliv Ansettelse, kontraktsutforming og andre samarbeidsformer
  Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  Etter arbeidsmiljøloven kapittel 4 har arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt. Hva innebærer dette? Tilrettelegging er en samlebetegnelse for alle de tiltak man iverksetter i forbindelse med organisering og utførelse av arbeidet, utforming [...]
  Aktuelle emner i barnerett

  Familie Barnerett
  Aktuelle emner i barnerett
  Barneretten er et rettsfelt i stadig utvikling, og dette kurset gir deltakerne en oppdatert gjennomgang av rettspraksis, forslaget til ny barnelov og nyere forskning vedrørende flere ulike tema. Kurset er [...]
  Når bør du ikke velge å sitte i uskiftet bo?

  Familie Arv
  Når bør du ikke velge å sitte i uskiftet bo?
  Å sitte i uskiftet bo betyr at du som lengstlevende blir sittende med alle eiendelene etter at ektefellen dør. Det vil si at førstavdødes eiendeler ikke blir fordelt på arvingene, [...]