Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

Advokater

Pål Gude Gudesen

Partner / Advokat
Pål Gude Gudesen
Partner / Advokat

Pål Gude Gudesen er spesialisert innen fast eiendom, med hovedvekt på eiendomsutvikling og næringseiendom. Han har omfattende prosedyreerfaring fra jordskifterett, tingrett og lagmannsrett.

Innen eiendomsutvikling bistår Gudesen i både større og mindre utbyggingsprosjekter ved alle ledd i prosjektet. Han har blant annet hatt flere saker om ekspropriasjon av veiretter og negative servitutter for å oppnå rasjonell tomteutnyttelse. Han har i tillegg solid erfaring innen entrepriserett, og har bistått ved alle stadier i prosessen.

Innen næringseiendom bistår Gudesen med alle kontraktsrettslige og eiendomsrelaterte problemstillinger. Han har særskilt kompetanse på kontraktsrådgivning.

Ved siden av sine kjerneområder har Gudesen betydelig erfaring innen ekspropriasjonsrett. Han bistår næringsdrivende ved ekspropriasjon av næringseiendom, men har også bistått flere reinbeitedistrikter ved ekspropriasjon til større infrastruktur- og kraftutbygginger, herunder høyspentledninger, vannkraftverk og vindkraftverk.

Erfaring

  • Senioradvokat i Dalan advokatfirma DA fra 2019
  • Fast advokat i Dalan advokatfirma DA fra 2018
  • Advokatfullmektig i Dalan advokatfirma DA fra 2016
  • Juridisk konsulent i Boligbygg Oslo KF, 2015-2016
  • Praksisplass i Advokatfirmaet Selmer DA, 2014
  • Saksbehandler og utvalgsleder ved Jussformidlingen i Bergen, 2012-2014

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, 2014