Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Advokater

  Tonje Liavaag

  Partner | Advokat
  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat

  Tonje Liavaag har solid kompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og pensjon. Hun bistår jevnlig bedrifter, foreninger, offentlige aktører og arbeidstakere vedrørende problemstillinger knyttet til arbeidslivet.

  Hun bistår både med rådgivning og forhandlinger, samt bistand i tvistesaker.

  Hennes bakgrunn omfatter blant annet saker knyttet til omstruktureringer og nedbemanninger, individuelle oppsigelsessaker og endringsoppsigelser, permitteringer, virksomhetsoverdragelse, kontraktsutforming, sykeoppfølgingssaker, arbeidskonfliktsaker, varslinger, midlertidige kontrakter og innleie, arbeidstidsspørsmål, konsulentavtaler, pensjonsspørsmål, AFP og skattespørsmål.

  I tillegg har hun lang erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Liavaag har arbeidet innen skatterettslig felt både med nærings- og personbeskatning i Finansdepartementet og som advokat.

  Liavaag arbeider dessuten jevnlig med alminnelig kontraktsrett, samt bistår i forbindelse med ulike arve- og skiftesaker.

  Liavaag har jobbet som dommerfullmektig og fikk advokatbevilling i 2011. Hun fører jevnlig saker for domstolene.

  Erfaring

  • Partner i Dalan advokatfirma DA fra 2020
  • Fast advokat, Kvale advokatfirma DA, 2012-2019
  • Seniorrådgiver, Finansdepartementet, 2008-2012
  • Eksaminator, Universitetet i Oslo, 2007-2009
  • Dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett, 2006-2007
  • Dommerfullmektig, Halden tingrett, 2006
  • Førstekonsulent / rådgiver, Finansdepartementet, 2003-2006

  Utdanning

  • Cand.jur., Universitetet i Bergen, 2002