Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Arbeidsrett offentlig sektor

  Kompetanseområde

  Arbeidsrett i offentlig sektor gjelder arbeidsforhold i stat og kommune.

  Denne formen for arbeidsrett særpreges av utstrakte kollektive reguleringer i medhold av sentralt og kommunalt avtaleverk (tariffavtaler) og ved at offentlig arbeidsgiver undergis forvaltningsrettslige vedtaks-, saksbehandlings- og myndighetsutøvelsesregler, innsynsregler i medhold av offentlighetsloven og forvaltningsloven og særskilte krav til tilsetting – det såkalte kvalifikasjonsprinsippet.

  Offentlig tilsatte vil i mange sammenhenger ha flere rettigheter enn arbeidstakere i privat sektor og offentlige arbeidsgiveres styringsrett vil være tilsvarende begrenset. Disse rettighetene og pliktene er fragmentarisk nedfelt i ulike lover, slik at det kan være utforfordrende å få oversikt over rettighets­situasjonen mellom partene knyttet til konkrete spørsmål.

  Dalan advokatfirma bistår offentlige arbeidsgivere og offentlige tilsatte i arbeidsrettslige spørsmål. Våre klienter er statlige arbeidsgivere, kommuner og andre offentlige virksomheter. Vi bistår også arbeidsgivere og organisasjoner som opptrer på vegne av arbeidstakere, fagforeninger mv.

  Vår bistand omfatter;

  • arbeidsrettslig rådgivning knyttet til tilsetting og ansettelsesprosesser
  • problemstillinger knyttet til arbeidsforhold og arbeidsmiljø, herunder HMS, diskrimineringsvern, personvern og varsling
  • sammenslåinger og virksomhetsoverdragelser
  • omorganiserings-, omstillings- og nedbemanningsprosesser
  • spørsmål knyttet til pensjon
  • tariffrettslige problemstillinger, herunder tvistespørsmålet og forhandlingsspørsmål
  • stillingsvernssaker (oppsigelse, suspensjon, avskjed og sluttavtaler)
  • prosessoppdrag

  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat
  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat

  Se hele teamet