Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Kollektiv arbeidsrett

  Kompetanseområde

  Kollektiv arbeidsrett, også kalt tariffrett, omhandler rettsforholdet og samspillet mellom fagforeninger på den ene siden og arbeidsgivere eller arbeidsgiverorganisasjoner på den andre siden. Dette rettsforholdet vil ha utspring i tariffavtaler som partene har inngått.

  I tillegg til rettigheter og plikter i medhold av tariffavtalen, omhandler kollektiv arbeidsrett de rettslige rammene for bruk av arbeidskampmidler (streik, lockout osv.), konsekvensene av ulovlig arbeidskamp samt de særskilte tvisteprosessordningene for den kollektive arbeidsretten, både for rettstvister og for såkalte interessetvister.

  Selv om tariffavtaler etter sin art er svært ulike, vil mange av disse avtalene inneholde bestemmelser om arbeidstidsordninger, herunder gjennomsnittsberegning av arbeidstid og grensesnitt mellom arbeidstid og reisetid, lønnssystemer, informasjons-, drøftelses- og medbestemmelsereguleringer overfor tillitsvalgte ved visse arbeidsgiverbeslutninger, permisjonsordninger mv. Disse kravene vil gjelde i tillegg til de som følger av arbeidsmiljøloven samt det avtalte, individuelle arbeidsforholdet.

  Kollektiv arbeidsrett har de senere årene fått en internasjonal dimensjon, bl.a. som følge av pålegg om økende europeisk samordning. Tariffrettslige reguleringer som minstelønnsordninger samt bruk av arbeidskampmidler blir ved dette også vurdert opp mot EU-rettens tjenesteregler og de såkalte fire frihetene (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft). Norge bindes av disse reguleringene som følge av implementering av EU-rettslige reguleringer i forlengelse av EØS-avtalen.

  Dalan advokatfirma er et av få advokatfirmaer med kompetanse innenfor kollektiv arbeidsrett. Vi bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner, herunder fagforeninger, i problemstillinger knyttet til kollektiv arbeidsrett. Vi bistår også offentlig aktører i spørsmål om kollektive reguleringer i samsvar med sentralt avtaleverk.

  Vår bistand omfatter;

  • juridisk rådgivning knyttet til tariffrettslige rettigheter og plikter,
  • tariffrettslige forhandlingssituasjoner, både knyttet til inngåelse og reforhandling av tariffavtaler samt i forlengelse av tariffrettslige medbestemmelses- og drøftelsesspørsmål, samt
  • tvistehåndtering og prosessoppdrag knyttet til kollektive reguleringer og rammer for kollektive kampmidler, både for de ordinære domstolene og for Arbeidsretten.

  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat
  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat

  Se hele teamet