Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Personvern og GDPR

  Kompetanseområde

  Alle virksomheter som behandler personopplysninger er forpliktet til å følge personopplysnings­lovgivningen.

  Personopplysninger er alle opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en person, og de fleste virksomheter både i privat og offentlig sektor vil derfor omfattes av lovgivningen.

  Virksomhetene er blant annet pålagt å behandle personopplysninger i samsvar med personopplysnings­prinsippene, dokumentere rutiner for behandlingen, sikre opplysninger og foreta risikovurderinger av sine systemer.

  I 2018 ble det vedtatt en ny personopplysningslov som består av nasjonale regler i tillegg til EUs personvernforordning (GDPR). Den nye lovgivningen styrker personvernet ved å stille strengere krav til virksomheters rutiner for behandling av personopplysninger.

  Gjennom GDPR er kravene til arbeidsgivers egenkontroll skjerpet og det stilles strengere behandlings­grunnlag. Videre har den som får sine personopplysninger behandlet klart definerte rettigheter, for eksempel knyttet til innsyn og informasjon, lagringstid og begrensninger i videredeling samt bruk til annet formål.

  GDPR gjennomsyrer arbeidsforholdet. Allerede ved rekruttering vil det innhentes informasjon om jobbsøkere. Under ansettelsesforholdet stiller dette krav til hva personalmappen kan inneholde, og til hvilken bruk informasjonen kan anvendes. Ved avsluttet arbeidsforhold skal opplysninger slettes etter en viss tid.

  Brudd på personopplysningslovgivningen kan lede til tilsyn og administrative bøter fra Datatilsynet. I forbindelse med tvister kan enkelte bevis nektes ført, for eksempel fordi rutiner for epostinnsyn ikke er fulgt.

  Dalan advokatfirma kan bistå virksomheter med blant annet:

  • Juridisk rådgivning knyttet til personopplysningslovgivningen.
  • Gjennomføre risikovurderinger.
  • Utarbeide rutiner for behandling av personopplysninger.
  • Utarbeide blant annet samtykkeerklæring, databehandleravtale, avviksmeldinger og søknader til Datatilsynet.
  • Utarbeidelse og oppfølging av kontrolltiltak, også ut fra de krav som følger av personvernlovgivningen.
  • Bistand i enkeltsaker, både for arbeidsgivere og arbeidstakere, knyttet til brudd på personopplysningslovgivningen.
  • Prosessoppdrag og tvistesaker.

  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet