Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Virksomhetsoverdragelse

  Kompetanseområde

  Dalan advokatfirma har inngående kompetanse i spørsmål om virksomhetsoverdragelse.

  Vår bistand særpreges av å være effektiv og med klientens interesser i sentrum. Dette oppnår vi ved at vi utgjør et sterkt fagmiljø og ved at vi tar i bruk digitale løsninger som mal-systemer og søkeoptimalisert erfaringsarkiv.

  Vi bistår både internasjonale og norske virksomheter samt arbeidstakere og fagforeninger.

  Arbeidsmiljøloven inneholder regler om såkalt virksomhetsoverdragelse. Med dette menes overføring av virksomheten fra en arbeidsgiver til en annen. Virksomhetsoverdragelsen kan skyldes at en arbeidsgiver kjøper selve virksomheten av en annen arbeidsgiver (innmatsalg) eller at to virksomheter slår seg sammen.

  Arbeidsmiljøloven inneholder detaljerte regler om virksomhetsoverdragelse, som igjen baserer seg på EU-lovgivning, nærmere bestemt virksomhetsoverdragelsesdirektivet (2001/23/EC).

  Reglene om virksomhetsoverdragelse sikrer at arbeidstakers rettigheter i arbeidsforholdet ikke forringes ved overføringen av virksomheten. Det gjelder bl.a. et forbud mot oppsigelse på grunn av overdragelsen samt en rett til at lønns- og arbeidsvilkår videreføres. I tillegg inneholder regelsettet informasjons- og drøftelsesplikter, regler om reservasjonsrett og fortrinnsrett. Til slutt inneholder flere tariffavtaler drøftelses- og informasjonsplikter ved virksomhetsoverdragelser.

  Regler om virksomhetsoverdragelse avgrenses mot overføring av eierposisjonene. Videre forutsetter regelsettet at den virksomheten som overføres utgjør en selvstendighet økonomisk enhet, at overdragelsen har form for avtalemessige grunnlag samt at den videreførte virksomheten i hovedsak er den samme etter overføringen. Disse vilkårene kan utgjøre kompliserte vurderingstemaer og konsekvensene av at overføringen faller innenfor eller utenfor regelsettet er store. Det er derfor viktig med relevant og korrekt rådgivning ved slike prosesser.

  Vår kompetanse omfatter blant annet:

  • Rådgivning til både overdragende og overtakende virksomheter ved spørsmål om virksomhetsoverdragelse.
  • Bistand i saker der spørsmål om virksomhetsoverdragelse utvikler seg til å bli et tema, både for arbeidsgiversiden og for arbeidstakersiden.
  • Tvistespørsmål og prosessoppdrag.

  Tonje Liavaag
  Partner | Advokat
  Svein Steinfeld Jervell
  Partner | Advokat

  Se hele teamet