Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

Restrukturering, insolvens og konkurs

Kompetanseområde

Vi rådgir og bistår i situasjoner der bedrifter eller personer er under økonomisk press.

Våre advokater bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder, revisor eller andre og vår bistand omfatter også rådgivning til privatpersoner, kreditorer og skyldnere.

Dalan advokatfirma blir regelmessig oppnevnt som bobestyrer i dødsbo under offentlig skifte, også insolvente dødsbo som avvikles etter reglene for konkurs. Våre klienter er virksomheter, ledelse, eiere, ansatte, pant- eller andre rettighetshavere, samt långivere og andre kreditorer

Vår bistand omfatter:

 • Kreditorrepresentasjon, herunder bistand til norske og utenlandske kreditorer og långivere med å vurdere og foreslå tiltak overfor kunder med økonomiske problemer
 • kreditorer, både personlige og næringsdrivende, med inndrivelse, herunder pant og tilbakehold, utlegg, tvangssalg, arrest, midlertidig sikring og tvangsfullbyrdelse
 • kreditorer i konkurs, gjeldsforhandlinger og ved forslag om akkord eller gjeldssanering
 • å vurdere krav mot styremedlemmer, daglig leder, revisor eller andre
 • Restrukturering, herunder bistand til virksomheter og skyldnere til kartlegging av problemene og forsøke å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift
 • forhandlinger med banker, andre kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter
 • utarbeidelse av forslag til gjeldsordning, og forhandlinger med kreditorene for å få tilslutning til en frivilling ordning
 • Generasjonsskifte; overføring av hele eller deler av virksomheten eller selskapet til neste generasjon i familien eller medarbeidere
 • Forhandlinger på vegne av virksomheter i økonomiske problemer, herunder konstruktiv dialog med kreditorene for å finne en løsning på gjeldsproblemene uten medvirkning fra domstolene
 • Rådgivning til eier, styre og ledelse når et selskap er under konkursbehandling eller kreditorbeskyttelse
 • Utarbeidelse av begjæring på vegne av skyldneren
 • Om rekonstruksjon med kreditorbeskyttelse
 • Konkurs, oppbudsbegjæring
 • Akkord etter konkursloven
 • Utarbeidelse av konkursbegjæring på vegne av kreditor, herunder arbeidstakere hvor det er nødvendig å få åpnet konkurs hos arbeidsgiver for å få dekket lønnskrav
 • Rådgivning, forhandlinger og prosedyreoppdrag i tvistesaker for retten vedrørende ansvarsforhold i insolvente selskaper; herunder erstatningsansvar for styremedlemmer, daglig leder eller revisor
 • Vurdering av og rådgivning knyttet lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål
 • Gjennomføring og vurdering av transaksjoner før og etter konkurs
 • Rådgivning, forhandlinger og prosedyreoppdrag vedrørende omstøtelse i konkurs
 • Håndtering av krav og mellomværende med konkursbo
 • Internasjonale insolvensspørsmål

 


Jon Norvald Evensen
Partner / Advokat
Trond Larsen
Partner / Advokat

Se hele teamet