Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Dalans barne- og familierettsavdeling engasjert i «Barnas Jurist»

  Familie

  Vi i Barne- og familierettsavdelingen i Dalan Advokatfirma ønsker å bidra til å trygge rettssikkerheten for barn og unge. Prosjektet Barnas Jurist er en videreutvikling av Gatejuristens frivillighetsmodell, og består av et lag av frivillige og godt kvalifiserte advokater, jurister og jusstudenter. Barnas Jurist tilbyr gratis og oppsøkende rettshjelp til barn og unge over hele landet, slik at barn og unge som trenger det kan ha en uavhengig rettshjelper ved sin side. Dalan Advokatfirma starter dette arbeidet i januar 2017.


  Om Barnas Jurist

  • Etablert juli 2016. Frem til 1. juni 2017 er de et forprosjekt under Gatejuristen Oslo
  • Prosjektet støttes av ExtraStiftelsen, Stiftelsen Scheibler og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
  • Gatejuristen har i over 12 år gitt gratis rettshjelp til folk med rusproblemer
  • Gatejuristen er på plass i 14 norske byer og har over 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som årlig behandler rundt 2500 saker – Barnas Jurist skal både trekke på dette nettverket og etablere egne grupper
  • Eksempler på saker: Mobbesaker, rett til nødvendig helsehjelp, barn og unges medbestemmelsesrett, NAV-saker, pasientrettigheter, strafferett mm. Prosjektet skal også bistå til dialog med det offentlige og andre typer saker der barn og unge har behov for rettshjelp, og det ikke allerede finnes etablerte ordninger.