Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Boligrett

  Kompetanseområde

  Dalan advokatfirma har et av landets tyngste fagmiljøer innenfor boligrett.

  Hos oss vil du møte advokater som har bidratt til viktig rettsavklaring innenfor boligrettslige spørsmål.

  Advokatene i vårt team har erfaring fra offentlig og privat sektor, med lovarbeid, og blir hyppig brukt som foredragsholder knyttet til boligrett. Vi har en stor andel av landets eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap som kunder, der vår bistand består i blant annet stifting av eierseksjonssameier og borettslag, seksjonering og reseksjonering, samt løpende rådgivning og bistand i forbindelse med tvister. Flere av våre medarbeidere har også lang erfaring som ekstern styreleder i flere av landets borettslag og eierseksjonssameier. Med et av landets tyngste fagmiljøer innenfor boligrett kan vi tilby ressursforsvarlig behandling med et løsningsorientert fokus.

  Vår rådgivning og bistand i tvistesaker omfatter det meste av rettslige spørsmål et boligselskap kan bli stilt overfor, bl.a.:

  Det er visse forskjeller på borettslag og eierseksjonssameier med hensyn til stiftelse/etablering, samt ved tinglysing av henholdsvis andeler og seksjoner. En del av forskjellene skyldes at et borettslag er et selvstendig rettssubjekt, i motsetning til et eierseksjonssameie.

  Borettslag stiftes ved at det settes opp stiftelsesdokument/-protokoll.  Et borettslag skal stiftes med så mange andeler som det er planlagt boliger.

  Utbygger vil normalt stifte borettslaget i medhold av borettslagsloven § 2-12 og tegne alle andeler i laget selv, for senere å overdra dem til kjøperne når boligene er klare for overtakelse.

  Borettslaget må også registreres i Foretaksregisteret, og andelene må registreres i grunnboken.

  Eierseksjoner opprettes ved tinglysing av seksjoneringssøknad.  Utbygger kan selv stå for seksjoneringen og eie samtlige seksjoner inntil disse skal overdras til kjøperne. I motsetning til borettslag er således ikke opprettelsen av et eierseksjonssameie knyttet til et stiftelsesmøte og undertegning av stiftelsesprotokoll, valg av styret eller lignende. Det er tinglysingen som er avgjørende for opprettelsestidspunktet.

  Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når store bygninger har flere leiligheter, også kalt selveierleiligheter, eller kontorer og butikklokaler.

  Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende eksklusiv enerett til en nærmere bestemt seksjon (leilighet).

  Hvis sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i eiendommen etter at eiendommen er seksjonert kan eiendommen reseksjoneres. Reseksjonering er aktuelt for eksempel hvis en vaktmesterleilighet skal gjøres om til en egen seksjon før et evt salg, et kontorlokale skal gjøres om til en leilighet, eller ved omfordeling av garasjeplasser, boder og lignende.

  Oversiktlige vedtekter og husordensregler som er tilpasset det enkelte sameiet eller borettslag er en viktig forutsetning for hensiktsmessig drift. I vedtektene kan det fastsettes regler knyttet til råderetten av selskapets fellesarealer, vedlikehold av boligmassen eller andre forhold som selskapet har behov for å regulere nærmere.

  Våre advokater bistår et stort antall av landets borettslag og eierseksjonssameier og har lang erfaring med utarbeidelse og korrigering av eksisterende vedtekter og husordensregler. Ta kontakt dersom du har spørsmål til selskapets vedtekter eller husordensregler.

  Våre advokater bistår også en rekke av våre kunder med forberedelser og gjennomføring av ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og årsmøter, herunder løpende rådgivning til styrene i boligselskapene i forbindelse med blant annet vedtektsendringer, fravikelse/tvangssalg og overdragelse av arealer og ombyggings- eller påbyggingsprosjekter.

  Bistanden ytes i saker/tvister internt i boligselskapet og i forhold til eksterne. Våre advokater har lang prosedyre erfaring innenfor fagfeltet og bistår i forliksråd, tingretten og høyere domstoler dersom saken ikke løses minnelig.


  Jan-Erik Nielsen
  Partner | Advokat (H)
  Christina Moestue
  Partner | Advokat
  Jon-Andreas Lange
  Partner | Advokat

  Se hele teamet