Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

  Entreprise

  Kompetanseområde

  Våre advokater har inngående kunnskap om det omfattende regelverket entrepriseretten består av, god bransjeforståelse og kommersielle innsikt.

  God planlegging før og under prosjektfasen er avgjørende for et vellykket samspill mellom alle aktørene involvert i entrepriseprosjektet.

  Dalan advokatfirma har lang erfaring i å bistå både byggherrer og entreprenører i entreprisesaker. Vi tilbyr bistand til alle kategorier av byggherrer – profesjonelle utbyggere, sameier og borettslag, kommuner og andre offentlige aktører, og privatpersoner. Flere av våre advokater har også erfaring fra offentlige byggeprosjekter. På entreprenørsiden bistår vi både større og mindre utførende entreprenører, håndverkere, rådgivere, arkitekter etc, hvor vi også har lang og bred erfaring.

  Våre advokater har omfattende erfaring innenfor tilstøtende fagområder som plan- og bygningsrett og forholdet til andre offentlige myndigheter, private rettighetsforhold/servitutter, nabosaker, og ekspropriasjonsrett – områder hvor firmaet tradisjonelt har hatt en særskilt posisjon. Vi kan derfor gi helhetlig og effektiv juridisk bistand i et utviklings- eller byggeprosjekt.

  Fagområdet entrepriserett gjelder rettigheter og plikter mellom byggherren (bestilleren)  og entreprenør (eller rådgiver) i forbindelse med bygge- og anleggsoppdrag.

  Mellom profesjonelle parter inngås det normalt en kontrakt som regulerer partenes rettigheter og plikter. Kontraktsstandardene fra Norsk Standard, særlig NS 8405 (utførelsesentreprise) NS 8407 (totalentreprise) og NS 8401 (prosjekteringsoppdrag) er sentrale. Du kan lese mer om dette i vår fagartikkel om sentrale juridiske temaer i entreprisekontraktene her.

  Hvis bestilleren er en privatperson (forbruker), er det særlig reglene i bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven som er aktuelle. Du kan lese mer om forbrukerentreprise etter bustadoppføringsloven her og mer om kontrakter etter håndverkertjenesteloven her.

  Forholdet til bygningsmyndighetene faller utenfor entrepriseretten, men reguleres av blant annet plan- og bygningsloven. Dalans advokater har jevnlig saker for domstolene, og entreprisesaker utgjør en betydelig andel av sakene som føres.

  Vår bistand i entreprise omfatter blant annet:

  • Planlegging av struktur på byggeprosjektet, rolleavklaringer, valg av kontraktstype og kontraktsutforming
  • Kontraktsoppfølging, løpende håndtering av juridiske spørsmål innenfor korte frister under gjennomføringen
  • Bistand i forhandlinger om sluttoppgjør, eventuelt tvisteløsning ved voldgift eller sak for domstolene
  • Bistand ved reklamasjoner i ettertid, inkludert voldgift eller domstolsbehandling

  Våre advokater har omfattende erfaring innenfor sentrale juridiske temaer innen entreprise.

  Les mer

  Dalan advokatfirma har solid erfaring og kompetanse innenfor entrepriserett, herunder forbrukerentreprise.

  Les mer

  Dalan advokatfirma har flere dyktige advokater som jobber mye med både tvisteløsning og juridisk rådgivning i saker som behandles etter håndverkertjenesteloven.

  Les mer


  Carl Bore
  Partner | Advokat (H)
  Christina Moestue
  Partner | Advokat
  Pål Gude Gudesen
  Partner | Advokat
  Christian Bugge
  Partner | Advokat

  Se hele teamet