Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss

    Plan og Bygg

    Kompetanseområde

    Dalan har en betydelig oppdragsmengde innenfor plan- og bygg, hvor samspillet mellom jus, planfaglige vurderinger og politikk utmerker seg.

    Vi bistår i planprosesser og i store og mindre utviklingsprosjekter, som omfatter alt fra transformasjon av store områder til utbygging av enkelteiendommer.

    Vi har bistått i kompliserte utviklingsprosjekter gjennom mange år og har opparbeidet oss bred erfaring og kompetanse i alle trinn av utviklingsprosesser, fra analyse av arealplaner, plan- og byggesak og frem til ferdigstillelse av prosjektet. Vår rådgivning omfatter næring-, bolig- og fritidsboligutvikling, offentlige anlegg og infrastruktur, samt OPS (offentlig privat samarbeid). Vi bistår med oppstart av planforslag, konsekvensutredninger, utbyggingsavtaler, rekkefølgekrav, refusjon, ekspropriasjon og selve søknadsprosessen frem til ferdigstillelse av prosjektet. Vi bistår alle aktører i utviklingsprosjekter, fra store selskaper, mindre utbyggere, offentlige myndigheter, tilretteleggere og ulike rådgivningsmiljøer som arkitekter og ingeniører.

    Vårt team består av advokater med god kommersiell forståelse av utviklingsprosesser og med erfaring fra forvaltning av plan- og bygningslovgivningen og politiske prosesser.


    Jørgen Borge
    Partner | Advokat
    Christian Bugge
    Partner | Advokat
    Morten Andresen
    Partner | Advokat
    Jan-Erik Nielsen
    Partner | Advokat (H)

    Se hele teamet
    Vår kompetanse omfatter blant annet følgende områder:
    • Analyse av arealplaner før erverv av utviklingseiendommer, samt utarbeiding av opsjoner om kjøp og risikobetraktninger knyttet til en fremtidig utvikling.
    • Planprosesser, inkludert konsekvensutredninger, plankrav, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler om ny infrastruktur mv.
    • Byggesak, samt opparbeidelsesplikt (rekkefølgekrav), refusjon, behov for dispensasjoner mv.
    • Avklaring av nødvendige rettigheter over naboeiendommer (atkomst, VAV osv.), samt behov for ekspropriasjon.
    • Strukturering av utviklingseiendom, matrikulering og tomteinndeling, seksjonering mv.
    • Nødvendige konsesjoner etter sektorlovgivningen, f.eks. forurensningstillatelser og avklaring av kulturminner før utbygging mv.
    • Organisering av eierskap til felles infrastruktur