Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Eiendomsmegler dømt til å betale kjøper 1,7 millioner i erstatning

  Eiendom

  En kjøper av en tomt i Bærum vant nylig mot eiendomsmegleren i tingretten. Saken skal ankes.

  – Tomten ble markedsført som lett bebyggelig, men det var den ikke, sier kjøpers advokat, Thomas Andersen i Dalan Advokatfirma til Aftenposten.

  Den 790 kvm store tomten ble solgt for 2,9 millioner kroner for to år siden. Nå får kjøper nøyaktig 1.696.157 kroner av megleren som solgte ham tomten.

  Årsaken er en vannledning som lå over tomten. Inntil vannledningen var det byggeforbud på fire meter på hver side. Det vil si et restriksjonsbelte på ni meter over tomten. Vann- og avløpsledningen måtte legges om, og prisen var 1.696.157 kroner.

  – Vi vant saken fordi megleren ikke hadde gjort jobben sin. Han hadde ikke gjort de undersøkelsene han skulle, sier Andersen.

  Meglers ansvar er omfattende, likevel velger man ofte å gå til sak mot selgeren.

  – Meglere er underlagt et strengt regelverk, og skal gjøre en selvstendig kontroll av en rekke forhold. Gjør de ikke det, kan de måtte ta ansvar, sier Andersen. Men det er sjelden man går til sak mot megler. Det er mye mindre vanlig at man går til sak mot megler, enn man går til sak mot selger, sier Andersen.

  Eiendomsmegleren som solgte tomten er fagansvarlig i Eie Eiendomsmegling. Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling, opplyser at selskapet vil anke saken. Verken hun eller advokaten vil kommentere saken.

  Asker og Bærum tingrett mente eiendomsmegler brøt opplysningsplikten sin da han ikke informerte mer om vannledningen, og mente eiendomsmegleren burde foretatt nærmere undersøkelser. Avgjørende informasjon om restriksjonsbeltet var ikke vanskelig å finne frem til, og megleren burde kontrollert opplysning om at tomten var lett å opparbeide til boligformål. Videre mente retten at megleren ikke håndterte opplysningene rundt vann- og avløpsledningen forsvarlig, og det viser en slik mangel på aktsomhet at det foreligger ansvarsgrunnlag.

  Kjøperen hadde krav på full erstatning, og vant saken.

  Saksøkte eiendomsmegler mente han ikke hadde brutt opplysningsplikten. Han gjorde kjøper oppmerksom på vannledningen, og mente kjøper burde tatt kontakt med kommunen.

  «Saksøker må selv bære risikoen for et tomtekjøp til 2,9 millioner kroner uten å gjøre tilstrekkelige undersøkelser. Han var svært interessert i tomten, og salgsprosessen gikk fort,» mener megleren ifølge dokumentene fra Asker og Bærum tingrett. Megleren mente kjøper ville kjøpt tomten for 2,9 millioner uansett om han visste at ledningen måtte flyttes eller ikke. Utgiftene er dessuten «uforståelig» høye, mener han, spesielt prosjekteringskostnadene.

  Opplysningene i annonsen var villedende og ikke korrekte, mente kjøper. Tomten var slett ikke lett bebyggelig.

  Megler undersøkte ikke bygghindrende servitutter og regler, mente kjøper, verken heftelser ifølge grunnboken, eller om offentligrettslige regler var til hinder for utbygging, ifølge dommen.

  «Megler foretok seg ikke noe utover å undersøke om opplysningene på Finn.no samsvarte med opplysningene i verditaksten.»

  Han kunne ringt kommunen og fått opplysningene, mente kjøper. Megler burde undersøkt om vannledningen hadde betydning.

  Saken er omtalt i Aftenposten 18. desember:

  http://www.aftenposten.no/bolig/Eiendomsmegler-domt-til-a-betale-kjoper-1_7-millioner-i-erstatning-657746_1.snd

   

   

   


  Publisert 18.12.2015

  Relaterte artikler

  Særeie og næringsvirksomhet

  Skifte, arv og familie Skifte
  Særeie og næringsvirksomhet
  Hvilken betydning har det for skilsmissen at det er avtalt særeie for næringsvirksomheten?  Særeieverdier deles, i motsetning til felleseieverdier, ikke med den andre ektefellen ved ekteskapets opphør. Hvorvidt det er [...]
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?

  Eiendom
  Skadedyr i huset: Hvem betaler?
  Høsten er høysesong for mus- og rotteangrep. Ikke alle boliger er «musetette». Dessverre oppdages ikke alltid de bygningsmessige svakhetene før dyrene har kommet seg inn i konstruksjonen og påført skade. [...]
  Vi blir flere, og åpner kontor i Lillestrøm

  Annet Nyheter
  Vi blir flere, og åpner kontor i Lillestrøm
  «Det er med stor glede vi kan meddele at vi åpner et nytt kontor sentralt i Lillestrøm. Dalan advokatfirma har lenge hatt et stort nedslagsfelt i Romerike-regionen, men med denne [...]