Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Digitalisering skal forenkle beslutninger i boligselskaper

  Eiendom

  Som følge av myndighetenes pålegg og anbefalinger om fysisk avstand under utbruddet av koronaviruset, ble det i en midlertidig forskrift i april i år gjort unntak for reglene om fysisk årsmøte og generalforsamlinger i eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap frem til 27. mai 2020.

  Nå foreslår kommunal- og moderniseringsdepartementet lovendringer som innebærer at digitale løsninger for årsmøter og generalforsamlinger gjøres permanente. Forslaget er begrunnet i tilpassing til dagens digitale virkelighet.

  Forslaget innebærer at dagens krav om fysisk oppmøte fjernes slik at møter med og uten fysisk oppmøte likestilles. Videre skal fjernmøteteknologi og møteapplikasjoner bare brukes når det er forsvarlig, og de teknologiske funksjonene kan ikke innebære at noen av lovens øvrige krav settes til side.

  Avholdelse av digitale årsmøter og generalforsamlinger har mange fordeler. De åpenbare fordelene er fleksibiliteten og muligheten til at beboerne som av ulike årsaker er forhindret til å møte fysisk likevel får deltatt og avgitt sin stemme under vedtakene som skal fattes.

  Det kan imidlertid også tenkes enkelte ulemper ved å avskjære beboerne fra et fysisk møte. Det er eksempelvis ikke gitt at alle beboerne i boligselskapet har kjennskap til den teknologiske løsningen og av den grunn ikke får deltatt.

   

  Det kan også diskuteres om digitale møter vil ha en innvirkning på bomiljøet i boligselskapet. I mange borettslag og sameier rundt om i landet opplever beboerne årsmøtet som et naturlig og hyggelig forum for å komme i kontakt med sine naboer. Når møtene skjer digitalt er det ikke gitt at opplevelsen av fellesskapet og dugnadsånden opprettholdes.

  Det er imidlertid viktig å merke seg at departementets forslag ikke innebærer noen plikt for boligselskapene til å avholde digitale årsmøter og generalforsamlinger. Forslaget legger opp til at styret i boligselskapet må avveie ulike interesser før hvert enkelt møte, blant annet om sakene på agendaen egner seg til å behandles i et digitalt møterom.

  I tillegg legger forslaget opp til at minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at det gjennomføres fysisk møte.


  Se bio

  Heidi Moestue Sannes
  Fast advokat

  Ta kontakt her

  Publisert 20.05.2020

  Relaterte artikler

  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38

  Eiendom Tingsrett
  Salgspålegg etter eierseksjonsloven § 38
  Denne artikkelen tar utgangspunkt i eierseksjonslovens § 38. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at tilsvarende bestemmelse gjelder for borettslag og boligaksjeselskaper (borettslagslovens § 5-22). De samme forhold som er redegjort [...]
  Byggesak – kort fortalt

  Eiendom Entreprise
  Byggesak – kort fortalt
  Ønsker du å gjøre tiltak på din eiendom står du overfor en byggesak. Noen tiltak er unntatt søknadsplikt, mens andre er søknadspliktige og kan igangsettes først etter en individuell godkjenning [...]
  Gjenbruk av brukte byggematerialer forenkles i ny forskrift

  Eiendom Eiendomsutvikling
  Gjenbruk av brukte byggematerialer forenkles i ny forskrift
  De nasjonale dokumentasjonskravene i «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer» (DOK) har vært en barriere for effektiv og miljøvennlig omsetning. Nå skal gjenbruk av brukte byggematerialer bli enklere.