Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Entrepriserett

Våre advokater har særlig erfaring og kompetanse i entreprise og byggekontrakter. Entreprise og byggekontrakter regulerer komplekse samarbeidsforhold mellom private aktører og offentlige myndigheter. Det er derfor viktig å innhente relevant bistand som grunnlag for ens egen medvirkning i et byggeprosjekt enten som utbygger eller som entreprenør.

Kontraktene berører ulike rettsforhold mellom de ulike aktører i byggeprosjekter. De sentrale kontrakter vil være prosjekteringskontrakter for arkitekt og andre konsulenter, de egentlige byggekontrakter og underentrepriser. Det er også viktig å ha et bevisst valg av kontraktsform gjennom totalentreprise, hovedentreprise eller utførelsesentreprisekontraktsutforming. God regulering er særlig viktig for å sikre et påregnelig samarbeid og måloppfyllelse for den enkelte aktør. Det er viktig at forventningene er godt regulert, slik at man unngår unødvendige konflikter. Dalan advokatfirma DA kan være en viktig samarbeidspart i denne sammenheng.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com