Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Kjøp og salg av bolig

I forbindelse med kjøp og salg av bolig eller annen eiendom kan våre advokater hjelpe til med eiendomskjøpet / -salget i alle ledd av prosessen. Vår bistand kan både gjelde rådgivning i forkant av kjøpet / salget (undersøkelser om eiendommens potensial, heftelser, reguleringsplaner, eierforhold m.m.), forhandlinger om pris og vilkår, utforming av kontrakt, overskjøting av eiendommen, håndtering av oppgjør (herunder sletting av låneheftelser, innfrielse av lån) og overskjøting.

Advokatene i DALAN advokatfirma DA bistår også i mangelsaker i etterkant av kjøpet / salget og fører en rekke saker i retten hvert år.

Vi bistår både private selgere og kjøpere, profesjonelle eiendomsaktører, eiendomsutviklere, entreprenører mv. i disse sakene og kjenner godt til alle aspektene ved kjøp og salg av eiendommer. Vår brede kompetanse på området gjør at vi kan ivareta klientenes interesser på best mulig måte.

I forbindelse med salg av bolig tegner ofte selger en eierskifteforsikring gjennom for eksempel Protector Forsikring ASA. Vi har solid erfaring med bistand mot eierskifteselskapene og kjenner godt til bransjepraksis, herunder hva kjøpere kan forvente av oppgjør etter å ha avdekket mangler ved boligen. Det kan ofte være vanskelig å finne en god utenomrettslig løsning i sakene mot eierskifte og mange saker ender derfor dessverre i retten da kjøper / selger ikke oppnår riktig resultat uten rettergang.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com