Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et omfattende og svært viktig rettsområde som berører de aller fleste enten vi eier, forvalter eller utvikler fast eiendom. Dalan advokatfirma DA har bred kompetanse og erfaring innenfor rettsområdet, og flere av våre advokater har erfaring fra både offentlig og privat sektor, hvilket gir verdifull innsikt i prosessene.

For næringsdrivende som driver med eiendomsutvikling vil det være av sentral betydning hvordan en eiendom kan bebygges, utvikles og brukes. Plan- og bygningsreglene vil gi svar på dette. For privatpersoner er boligen gjerne den mest verdifulle gjenstanden en eier. Skal huset bygges om eller uthus i hagen oppføres, vil plan- og bygningsloven både gi rettigheter og sette grenser for hva som kan gjøres.

Som et av landets største fagmiljø innen fast eiendom, legger vi stolthet i en bredspektret tilnærming slik at vi ser helhetsbildet i enhver sak. Dette gjør oss i stand til å finne den optimale løsningen for våre klienter, i hver enkelt sak.

Vi har blant annet erfaring fra følgende områder:

  • Utbyggingsavtaler
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredning
  • Dispensasjoner
  • Krav om opparbeidelse og refusjon
  • Tvangsmulkt
  • Vei, vann og avløp
  • Klagesaker
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com