Lukk meny
Arbeidsområder » Fast eiendom

Reindriftsrett

Reindriften har stor betydning for samisk kultur og samfunnsliv. Reindriftsretten har et selvstendig rettsgrunnlag som setter begrensninger for hvilke inngrep som kan foretas i samiske reinbeiteområder. Både grunnloven og folkeretten skal sikre reindriftens videre eksistens.

Virkeligheten er imidlertid at det gjennom lang tid har vært, og er, et stort press på arealene som nyttes til reindrift. Presset kommer fra mange kanter i form av hyttebygging, veier, skog- og landbruk samt menneskelig ferdsel. I tillegg kommer vindkraftutbygging og overgang til enorme kraftlinjer. Sumvirkninger av inngrep i reindriftsområder gjør næringen stadig mer sårbar for nye inngrep.

Dalan er et av relativt få advokatkontorer i landet som har høy kompetanse innen reindriftsrett. Vi bistår en rekke klienter i reindriftsnæringen i saker om kraftutbygging, andre naturinngrep, offentlige reguleringer og tvister om rettigheter.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com