Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Folkeregistrert adresse ved delt fast bosted

  Skifte, arv og familie

  Delt fast bosted vil si at et barn bor hos begge sine foreldre etter et samlivsbrudd. Foreldrene er da likestilte som omsorgspersoner ved at de i fellesskap må fatte avgjørelser om barnets dagligliv.

  Les mer om når delt fast bosted er til barns beste her.

  Selv om foreldre skal være likestilte og ha samme rettigheter etter barneloven ved delt fast bosted, så kan barnet kun ha adresse hos én av foreldrene, slik dagens folkeregister er organisert.

  Etter barneloven kreves det begge foreldrenes samtykke for flytting så lenge det er delt fast bosted. Folkeregisteret forholder seg imidlertid kun til hvor barnet er folkeregistrert og har hatt en praksis hvor de ikke krever begge foreldrenes samtykke, dersom det er den av foreldrene som har barnet folkeregistrert hos seg som signerer flyttemeldingen.

  Vi har over tid påpekt at systemet for folkeregistrering av barn bedre burde følge opp og legge til rette for reglene som følger av barneloven. Se blant annet vårt debattinnlegg i Aftenposten her. Utviklingen de senere årene har gjort det mulig å folkeregistrere at barn har delt fast bosted, men fortsatt er det ikke mulig å folkeregistrere barn på to adresser. Folkeregisteret registrerer nå en primær- og en sekundæradresse når de mottar dokumentasjon på at barn har delt fast bosted. Etter dette skal folkeregisteret ikke godkjenne flyttemelding uten at begge foreldrene har samtykket. Folkeregistrert delt fast bosted har dessuten økonomiske konsekvenser, som at foreldrefradraget og barnetrygden deles.

  Det er en forutsetning at avtale eller rettsavgjørelse om delt fast bosted er registrert i folkeregisteret for at disse konsekvensene skal inntreffe. Dersom delt fast bosted ikke er registrert i folkeregisteret, vil den av foreldrene som deler adresse med barnet fortsatt kunne endre barnets folkeregistrerte adresse, flytte, få hele skattefradraget og hele barnetrygden.

  Vi får dessverre en rekke henvendelser fra foreldre som har avtalt delt fast bosted, men som ikke har registrert avtalen i folkeregisteret. De opplever at den andre forelderen flytter og får flyttemeldingen godkjent. Det kan skape den uheldige situasjonen at barna blir etablert på et nytt sted, og den som – urettmessig etter barneloven – er blitt flyttet fra, taper etterfølgende rettsak om hvor det er best for barnet å bo. Vi har skrevet om dette bla her.

  I 2022 ble det presisert i Folkeregisterhåndboken, 2. utgave:

  «Dersom det er registrert rettsavgjørelse, rettsforlik eller avtale om delt fast bosted i Folkeregisteret, skal begge foreldrene underskrive på flyttemeldingen. I tilfeller der skattekontoret er kjent med at det foreligger en avtale mv. som ikke er registrert, bør det kreves at begge foreldrene underskriver. Videre er det tilstrekkelig at den barnet bor hos (dvs. er registrert bosatt hos) på flyttetidspunktet underskriver der slik avtale mv. ikke er kjent for skattekontoret.»

  Det er dermed fortsatt slik at folkeregisteret kun forholder seg til den som har barna folkeregistrert hos seg, med mindre det er registrert at barn har delt fast bosted.

  Vår klare anbefaling er derfor:

  • Registrer avtale eller rettsavgjørelse om delt fast bosted i folkeregisteret!

   Det gjøres her: Registrere delt fast bosted

   

   

   


  Publisert 26.09.2023

  Relaterte artikler

  Ektepakter – det du trenger å vite

  Skifte, arv og familie Skifte
  Ektepakter – det du trenger å vite
  Denne artikkelen gjør rede for det du trenger å vite om ektepakter, både med hensyn til opprettelsen, men først og fremst krav du kan ha ved skifteoppgjøret ved skilsmisse eller [...]
  Fordeling ved skilsmisse

  Skifte, arv og familie Skifte
  Fordeling ved skilsmisse
  Hvordan går man frem når man skal fordele verdiene man har ved skilsmisse? Hva er lov? Skal alt deles likt, eller er det mulig å holde eiendeler eller verdier utenfor [...]
  Ugyldig ektepakt i arveoppgjør

  Skifte, arv og familie Skifte
  Ugyldig ektepakt i arveoppgjør
  Faren hadde en toppstilling og hadde over mange år tjent millioner. Da han døde var det nesten ingenting igjen etter ham å arve for særkullsbarna hans. Nesten alt han hadde [...]