Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Foreldretvister etter barneloven – nytt kurs

  Familie

  Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: De mest relevante endringsforslagene.

  Partner i Dalan advokatfirma, Maria Cabrera Stråtveit og senioradvokat Ann Kathrin Nordbø holder kurs i samarbeid med JUC.

  Kurset avholdes i Rosenkrantz’ gate 22, tirsdag 17. oktober 2023 kl. 09.30-16.30.

  Kurset gir en grundig oppdatering og oversikt over gjeldende rett, forslagene til ny barnelov og rettsutviklingen for foreldretvistene. Kursholderne vil også komme med praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene og det blir muligheter for erfaringsutveksling.

  Innholder bl.a:

  • Prosessregler
  • Foreldreansvar
  • Fast bosted og delt fast bosted
  • Samvær

  Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven, både praktiserende advokater, sakkyndige, ansatte i barnevern og familievernkontor, jurister osv.


  Se bio

  Maria Cabrera Stråtveit
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Ann Kathrin Nordbø
  Senioradvokat

  Ta kontakt her