Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Forlik i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning

  DALAN ved  advokat Jon-Andreas Lange har representert en privat investor i sak om uforsvarlig investeringsrådgivning fra Warren Securities, i dag FSO AS.

  Kunden ble i 2011 anbefalt å plassere over 1,4 millioner kroner i Nordisk Finans Invest, i dag Nordic Financials. Dette skulle inngå i den sikre delen av en portefølje på i alt 3,5 millioner kroner, og skulle ifølge Warrens rådgiver være like sikkert som obligasjoner. Investeringen var imidlertid forbundet med meget høy risiko og et meget høy kostnadsnivå, i følge en vurdering gjort av professor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole (NHH).

  Kunden anla sak for Oslo tingrett med krav om erstatning for sitt tap på noe over kr. 1 mill. Det ble anført at rådgivningen var i strid med verdipapirhandelregelverket og kravene til god forretningsskikk. Dette gjaldt blant annet at rådgivningen var i strid med avtalen mellom partene, at rådgiveren ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt, at kundens interesser ikke var ivaretatt på beste måte, at investeringen ikke var egnet for kunden, at foretaket hadde satt egne interesser foran kundens, samt at det forelå interessekonflikt ved at et annet selskap i Warrenkonsernet hadde betydelig økonomisk interesse i at det ble investert i Nordisk Finans Invest.

  Det er nå inngått forlik mellom partene. Hovedforhandlingen som var berammet til 7. og 8. desember bortfaller dermed.

  Saken er omtalt i Dagens Næringsliv 30. november:

  http://www.dn.no/nyheter/finans/2015/11/30/1458/Jus/forliker-milliontap-etter-drlig-rdgivning


  Se bio

  Jon-Andreas Lange
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her