Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Forslag til enklere regler ved sammenslåing av sameier

  Eiendom

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i Prop. 144 L (2019-2020) foreslått lovendringer i eierseksjonsloven som skal forenkle adgangen til å sammenslå sameier.

  Forenklingen går ut på å lovfeste flertallskravet til 2/3. Når to eller flere sameier har slått seg sammen til ett sameie, har man i realiteten valgt seg ut et sameie som skal bestå og som skal utvides med seksjonene i de øvrige sameiene. Sameiene som tilslutter seg det bestående sameiet vil da oppløses. Oppløsning krever enstemmighet i de utgående sameiene. Det kan være en utfordring å få tilslutning fra samtlige seksjonseiere. Forenklingen som nå foreslås vil gjøre det enklere og sannsynligvis mindre kostbart for sameier som ønsker å slå seg sammen.

  Det er imidlertid lagt inn en forutsetning om at verdiforholdene mellom seksjonene i eierseksjons­sameiet ikke endres. Ved verdiforrykking må berørte seksjonseiere samtykke.

  KMD har også foreslått saksbehandlingsregler som skal gjøre det enklere for sameiene som ønsker å slå seg sammen, samt laget et standardisert skjema.

  BRA (bruksareal) legges til grunn for sameiebrøkene i nytt seksjonssameie.

  Hensynet bak forslaget til regelendring er at departementet fastslår at større sameier har bedre driftsfordeler enn mindre.

  Artikkelforfatter Karoline Røvik Zeiner har betydelig erfaring med både deling og sammenslåing av sameier, og har blant annet skrevet en artikkel om temaet publisert i Estatenyheter (Estate+ abonnement, ta kontakt med artikkelforfatter for tilgang til artikkelen). Dalan advokatfirma hjelper utbyggere med å tilrettelegge for hensiktsmessig overlevering av eiendomsprosjekter for våre klienter. I artikkelen tar artikkelforfatter blant annet opp at sammenslåing av sameier kan være et virkemiddel for utbygger også i større utbyggingsprosjekter.

  5f9a0832ce873c092430f2b6