Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Frist for å varsle økning av festeavgift løper ut den 1. januar 2018

  Tomtefesteloven har regler som gir bortfester rett til å kreve regulering av festeavgiften dersom festeren velger å forlenge festekontrakten i medhold av tomtefesteloven § 33.

  Reguleringsadgangen ble innført i loven den 1. juli 2015 og gjelder i utgangspunktet for kontrakter som blir forlenget etter dette tidspunktet. Det er imidlertid bestemt at det i en begrenset tidsperiode også kan kreves regulering av festekontrakter som har blitt forlenget før 1. juli 2015. Hvis bortfester ønsker å benytte seg av retten til å kreve slik avgiftsøkning, må dette varsles festeren innen 01.01.2018. Dersom det ikke sendes varsel innen fristen går retten til å kreve regulering tapt.

  På denne bakgrunn anbefales at bortfestere tar en ekstra sjekk av festekontrakten(e) i god tid før nyttår.


  Se bio

  Harald O. Sletner
  Partner | Advokat (H)

  Ta kontakt her