Lukk
Hva leter du etter?
Lukk
Kontakt oss


  Aktuelt

  Generasjonsskifte og eierskifte – dette bør du tenke på

  Corporate

  Å gjennomføre et eierskifte kan være tidkrevende. Hva bør du tenke på og hvilke er de største fellene du bør unngå? Jon Norvald Evensen og Benedicte Krogh Grimstad er intervjuet i Businessguiden til Mediaplanet, og gir nedenfor sine beste tips til et vellykket eierskifte.

  1. Hva er dine beste råd til bedrifter som ønsker å gjennomføre et eierskifte?

  Det første spørsmålet som må avklares er om det er riktig for bedriften at neste generasjon overtar, og faktisk ønsker det, eller om det er bedre å selge bedriften og realisere verdiene.

  Ved et generasjonsskifte må hensyn til formuen og familiebånd balanseres. De som skal overta bør involveres i planleggingen av videreføringen av virksomheten, samt struktureringen av eierskiftet fra starten. Samtidig er det viktig at de som ikke skal overta blir involvert slik at alle parter føler de blir hørt og sett. Det kan godt legges føringer for videre drift, men det er viktig å tenke at man faktisk gjennomfører et eierskifte og at det innebærer at senior tør å slippe junior til.

  2. Hva er de vanligste feilene bedrifter gjør før et eierskifte, og hvilke konsekvenser kan det medføre?

  Mange undervurderer tiden man trenger til å komme frem til en god løsning.

  Skriftlig dokumentasjon fra beslutningsprosessene innad i bedriften / aksjonærene / familien er helt avgjørende å ha. Særlig der bedrifter skyter fart etter eierskifte ser vi at de som ikke er med videre på reisen av til forsøker å rette krav under henvisning til uklare løfter.

  Nøkkelpersoner bør inkluderes i bedriftens fremtid slik at de ikke går videre etter eierskiftet.

  3. Hvor lang tid trenger man for å gjennomføre et eierskifte?

  Å gjennomføre et enkelt eierskifte uten noen selskapsmessige endringer kan gjøres raskt.

  Ofte vil det være behov for at det gjøres selskapsmessige endringer som eks. kapitalnedsettelser, fusjoner eller fisjoner før eierskiftet gjennomføres. Slike beslutningen må vedtas og meldes til Foretaksregisteret med en kreditorfrist på 6 uker.

  For gjennomføring av et vellykket generasjonsskifte er vår erfaring at det bør avsettes ett år. Da har nåværende og fremtidige eiere god tid til å diskutere alle forholde knyttet til eierskiftet og stake ut en god kurs for veien videre før man går videre til selve transaksjonsprosessen.

   


   

  Hele artikkelen kan leses her: Mediaplanets businessguide.


  Se bio

  Jon Norvald Evensen
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  Se bio

  Benedicte Krogh Grimstad
  Partner | Advokat

  Ta kontakt her
  5f9a073fce873c092430f275